Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 47  ஆறாறையும்
 
Kandhar Anuboothi ARARaiyum with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 47 ... ஆறு ஆறையும்

(மேலான தவ நிலை அருள்வாய், காவலனே)

ஆறு ஆறையும் நீத்து அதன் மேல் நிலையைப்
பேறா அடியேன், பெறுமாறு உளதோ?
சீறாவரு சூர் சிதைவித்து, இமையோர்
கூறா உலகம் குளிர்வித்தவனே.

......... பதவுரை .........

சிறாவரு ... கோபித்து வந்த,

சூர் சிதைவித்து ... சூரபத்மனை அழித்து,

கூறா இமையோர் உலகம் ... துன்பத்தைக் கூறி முறையிட்ட
தேவர்களின் உலகத்தை,

குளிர்வித்தவனே ... திருப்பி கொடுத்து சந்தோசப் படுத்தியவனே,

ஆறு ஆறையும் நீத்து ... முப்பத்தாறு தத்துவங்களையும் கடந்து,

அதன்மேல் நிலையை ... அவற்றிக்கு அப்பால் உள்ள
அநுபூதியாகிய குக சாயுச்சிய நிலையை,

அடியோன் பேறா ... அடியேன் பெறும் பேறாக,

பெறும் ஆறு உளதோ ... பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற வழியை எனக்கு
அருள்வாயோ?

......... பொழிப்புரை .........

சினத்துடன் ஆரவாரம் செய்து கொண்டு வந்த சூரரைக் கொன்று
தேவர்களுக்குச் சொந்தமான தேவலோகத்தை தேவர்கள் மனம்
களிக்கும்படி அவர்களுக்கு அளித்தவனே. ஆறு வழிகளான ஆதார
கமலங்களையும் தாண்டி அதற்கும் மேலே இருக்கும் ஆயிரத்தெட்டு
இதழ்கள் கொண்ட தாமரையில் தங்கும் பேற்றைப் பெறுவதற்கு
அரிய பேறு எனக்குக் கிடைக்குமா?

......... விளக்கவுரை .........

மானிடப் பிறவி தேவப் பிறவியை விட சிறந்தது என்கிற தொனியில்
பேசுகிறார். இமையவர்களுக்கு பாத்தியமான தேவலோகத்தை நீ
அவர்களுக்கு மீட்டுக் கொடுத்தாய். அது அவர்களுக்கு உரிய
சொத்து. எனக்கோ நீ எனக்கு உரிமை இல்லாத ஒன்றைக்
கொடுத்தாய். தான் பெற்ற பேற்றை நினைக்கிறார்.

ஆறு ஆறையும் என்பதை 6 x 6 = 36 தத்துவங்கள் என எடுத்துக்
கொண்டு இவற்றுக்கெல்லாம் மேலான பர வெளியில் என்னைச்
சேர்ப்பாய் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.

   .. ஆறாறின் மீதில் ஞானோபதேசம் அருள்வாயே ..

... என்று 'மாலாசை கோபம்', விராலிமலைத் திருப்புகழ் அடியிலும்
இக் கருத்தை காணலாம். (பாடல் 581).

குண்டலினி மகா சக்தி 'மூலாதாரம், சுவாதிஸ்டானம், மணிபூரகம்,
அநாகதம், விசுக்தி, ஆக்ஞை' என்கிற ஆறு ஆதாரங்கள் வழியாக
அவற்றைப் பிளந்துகொண்டு, 'சுழுமுனை' நாடி வழியாக மேலேறி
அவற்றிற்கு அப்பால் இருக்கும் 'சகஸ்ரார' கமலத்தைச் சேரும்.
அப்போது அங்கு வசிக்கும் 'கலா இன்ப அமுதுரல்' சரீரத்தின்
72,000 நாடிகளையும் நனைத்து இறவாத சித்தியைத் தரும்.
சகஸ்ராரத்தில் சதாசிவனும் மனோன்மணியும் பேதமின்றி
அர்த்தநாரியாக, சிவசக்தி ரூபமாக ஐக்கியமாகி இருப்பதால்
அதற்கு 'சதாக்யம்' என்று பெயர்.

ஆறு ஆதாரங்களின் வழியாக குண்டலிணி ஓடும்பொழுது,
அங்குள்ள சிவசக்தி அம்சங்களைத் தன்னுடன் சேர்த்துக்கொண்டு
போவதையே கந்த புராணத்தில், 'அறுவர் முலை உண்டதாகக்'
கூறப்படுகிறது என்பது சிலரின் கருத்து.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.688  pg 4.689  pg 4.690  pg 4.691 
 WIKI_urai Song number: 47 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.27mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.54mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 47 ARARaiyum

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]