Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 46  எந்தாயும்
 
Kandhar Anuboothi enthAyum with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 46 ... எம் தாயும்

(மாதா பிதாவும் இனி நீயே .. மனக் கவலை தீராய்)

எம் தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ
சிந்தாகுலம் ஆனவை தீர்த்து எனையாள்
கந்தா, கதிர் வேலவனே, உமையாள்
மைந்தா, குமரா, மறை நாயகனே.

......... பதவுரை .........

கந்தா ... கந்தக் கடவுளே,

கதிர்வேலவனே ... ஒளி படைத்த வேலாயுதத்தை உடையவனே,

உமையாள் மைந்தா ... உமையம்மையின் திருக்குமரனே,

குமரா ... என்றும் இளையோனே,

மறை நாயகனே ... வேத நாயகனே,

எம் தாயும் ... எங்களுக்கு பெற்ற தாயாகவும்,

எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ ... எனக்கு அருள் புரியும் தந்தையும்
நீதானே,

சிந்தை ஆகுலம் ஆனவை ... அடியேனுடைய மனக் கவலைகளை
எல்லாம்,

தீர்த்து எனை ஆள் ... தீர்த்து என்னை ஆண்டு அருள்வீராக.

......... பொழிப்புரை .........

கந்த சுவாமியே, ஞான ஒளி வீசும் வேலாயுதத்தை உடையவனே,
பார்வதியின் பாலகனே, குமரனே, வேத நாயகனே, நீ எனக்கு தாயும்
கிருபை பாலிக்கும் ஞானத் தந்தையும் ஆவாய். ஆகையால் என்
மனத்துயரை எல்லாம் நீக்கி என்னை ஆட்கொள்வாயாக.

......... விளக்கவுரை .........

தாய் அன்பு என்பது எந்த விதமான பிரதிபலனையும் கருதாமல் ஒரு
அன்னையால் தன் குழந்தைகள்பால் செலுத்தப்படும் பெருங்
கருணையே. பிள்ளை நன்றி கெட்டவனாக இருந்தாலும் தாய் அன்பு
காட்டுவதில் தயங்க மாட்டாள். 'பெற்ற மனம் பித்து பிள்ளை மனம்
கல்லு' எனும் உலக வழக்கிலும் இதைக் காணலாம்.

சித்தாந்திகளின் கருத்துப்படி தாயாகிய அம்பிகை, ஜீவாத்மாவாகிய
தன் குழந்தைகளை, கையை பிடித்துக் கூட்டிக்கொண்டு போய்,
அதாவது உபாசனா மார்க்கங்களில் அந்த ஜீவனை செலுத்தி அதனை
பக்குவப்படுத்தி முடிவில் தன் தகப்பனாகிய ஈசனிடம் சேர்த்து
வைப்பாள். இதுவே சத்தி நிபாதம். ஆதலால் முருகா, நீ எனக்கு
தாயும் தந்தையுமாக இருக்கிறாய். அதனால் என்னைக் கைவிட
மாட்டாய். அன்பும் அருளும் தர நீ கடமைப்பட்டவன்.

'ஏது புத்தி' எனத் தொடங்கும் திருத்தணித் திருப்புகழில்
(பாடல் 251) இதனை விபரமாக காணலாம்.

நாம் முருகனிடம் நம்மை அடிமைப்படுத்திக் கொள்வது எப்படி நமது
கடமையோ அது மாதிரி நம்மை ஆட்கொள்ளுவதும் அவனது
கடமையாகும் என்பதை,

   என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே
   தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குவதே

... என்று தேவாரத்திலும்,

   அடியேனை சுகப்படவே வை,
   இது கடனாகும் இது கனமாகும் ..

... என்று, 'நிலையாத சமுத்திர மான' எனத் தொடங்கும் திருத்தணித்
திருப்புகழிலும் காணலாம். (பாடல் 277).
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.687  pg 4.688 
 WIKI_urai Song number: 46 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.31mb
 to download 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.27mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.46mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 46 enthAyum

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]