Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 13  முருகன் தனி வேல்
 
Kandhar Anuboothi murugan thanivEl with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 13 ... முருகன், தனிவேல்

(முருகனின் அருளைக் கொண்டு மட்டுமே அவனை அறிய முடியும்)

.. முருகன், தனிவேல் முனி, நம் குரு .. என்று
அருள் கொண்டு அறியார் அறியும் தரமோ
உரு அன்று, அரு அன்று, உளது அன்று, இலது அன்று,
இருள் அன்று, ஒளி அன்று என நின்றதுவே.

......... பதவுரை .........

உரு அன்று ... உருவப் பொருளும் அன்று,

அரு அன்று ... அருவப் பொருளும் அன்று,

உளது அன்று ... உள்ள பொருளும் அன்று,

இனது அன்று ... இல்லாத பொருளும் அன்று,

இருள் அன்று ... இருளும் அன்று,

ஒளி அன்று ... ஒளியாகிய பொருளும் அன்று,

என நின்ற அதுவே ... என்று சொல்லும் தன்மையில் உள்ள
அப் பரம் பொருளே,

முருகன் ... முருகப் பெருமான் என்றும்,

தனி வேல் முனி ... ஒப்பற்ற வேலேந்திய முனிவன் என்றும்,

நம் குரு என்று ... நமது பரம குரு என்றும்,

அருள் கொண்டு அறியார் ... அப்பரமனது திருவருளைக்
கொண்டு அறியாமல்,

அறியும் தரமோ? ... மற்ற வழிகளில் அறிய முடியுமோ? முடியாது.

......... பொழிப்புரை .........

பரம் பொருளின் இலக்கணத்தை, உரு உடையது, உரு இலது, உள்ளது
இல்லாதது, இருட்டு என்றும், வெளிச்சமென்றும் இவ்வாறு வரையறுத்துக்
கூற இயலாத பொருளை முருகனே குருவாக வந்து, அவன் அருளையே
துணையாகக்கொண்டு அறியலாமே தவிர வெறும் பகுத்தறிவினால்
காண முடியுமா?

......... விளக்கவுரை .........

அறிவைக்கொண்டு செய்யும் ஆராய்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை.
விஞ்ஞானம் இதுகாலும் மறைந்திருந்த பல ரகசியங்களை
வெளிக்கோண்டு வந்துள்ளது. ஆனால் இறைவனின் இயல்பை
கண்டுபிடிக்க இயலவிலை. ஆனால் அருணகிரியார் போன்ற
அநுபூதிமான்கள் கண்டுகொண்டேன் என்கிறார்களே அது எப்படி?

முருகனுடைய திருவருளையே துணையாகக் கொண்டு கண்டு
கொண்டார்கள். ஒரே சமயத்தில் ஒன்றுக்கு ஒன்று மாறுபட்ட
நிலையில், ஒரு பொருள் நிற்கிறது என்பது பகுத்தறிவிற்கு
விளங்காத கருத்து. அறிவிற்கு புலனாகாத ஒன்றை இல்லை என்று
சொல்லுவதை விட இது என் அறிவிற்கு அப்பாற்பட்டது என்று
சொல்வதே முறை. ஆகவே அறிவினால் எல்லாவற்றையும் அறிய
முடியாது என்கிற உண்மையை உணரவேண்டும். இந்தப்
பகுத்தறிவிற்கெல்லாம் மூல காரணமாக இருக்கும் போதம் என்று
கூறப்படும் மெய்யறிவைப் பெற முயல வேண்டும். 'அறிவை அறிவது
பொருள்' என்கிற 'குமர குருபர குணதர', திருவருணைத்
திருப்புகழைப் பார்க்கவும். (திருப்புகழ் - பாடல் 367).

இப்பாடலின் விஷேச உரை கீழ்க் காணுமாறு சிவானந்த அநுபூதி
பெற்ற ஜீவன் முக்தர்கள், மெய் .. பொய், ஒளி .. இருள்,
துன்பம் .. இன்பம், உருவம் .. அருவம், என்கிற இரட்டை
உணர்ச்சிகளைக் கடந்து யாவற்றையும் அத்துவிதமாகக் காணும்
பேரின்ப நிலையை அடைகிறார்கள். தனக்கு இந்த நிலை கிடைத்தது
என்பதை பல கந்தர் அலங்காரப் பாடல்களிலும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உதாரணமாக 10 வது பாடலில்,

   .. சொல்லுகைக் கில்லையென் றெல்ல மிழந்து
   சும்மா விருக்கும் எல்லையுட் செல்ல எனைவிட்ட வா ..

... என்று கூறுவதைப் பார்க்கவும்.

கி.வா.ஜ. அவர்கள் கூறுகையில், ஒருவன் சமவெளியில் நின்று
பார்க்கும்பொழுது கட்டிடங்கள் நம் கண்களுக்கு உயரமுள்ளதாகவும்
குள்ளமாகவும் தென்படும். ஆகாய வெளியில் 1000 அடிக்கு மேல்
பறக்கும்பொழுது, கீழே பூமியில் காண்பது எல்லாம் சமமாகத் தோன்றும்.
அதுபோல பர வெளியில் திகைக்கும் அநுபூதிமான்களுக்கு பேத
உணர்வு அற்றுப்போய் எல்லாம் ஒன்றாகவே தெரியும்.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.649  pg 4.650 
 WIKI_urai Song number: 13 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.27mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.47mb
 to download 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 13 murugan thanivEl

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]