Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 11  கூகா என
 
Kandhar Anuboothi kUgA ena with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 11 ... கூகா என என் கிளை

(உறவினர் அழப் போகா வகை உபதேசம் பெற்றது)

கூகா என என் கிளை கூடி அழப்
போகா வகை, மெய்ப்பொருள் பேசியவா
நாகாசல வேலவ நாலு கவித்
தியாகா சுரலோக சிகாமணியே.

......... பதவுரை .........

நாகாசல ... திருச்செங்கோட்டு மலையில் எழுந்தருளியவரே,

வேலவ ... வேலாயுதக் கடவுளே,

நாலு கவி த்யாகா ... நாலு விதக் கவிகளை பாடும் திறமையைத்
தந்தவரே,

சுரலோக சிகாணியே ... தேவலோகத்திற்கு சிகாமணியாக
விளங்குபவரே,

என் கிளை கூடி ... என் சுற்றத்தார் ஒன்று கூடி,

கூகா என அழ ... கூகா என ஓலமிட்டு அழும்படிக்கு,

போகா வகை ... இறந்து போகாத வண்ணம்,

மெய்ப் பொருள் போசியவா ... உண்மையான பொருளை
அடியேனுக்கு உபதேசித்த அற்புதந்தான் என்னே

......... பொழிப்புரை .........

செங்கோட்டு வேலவனே, கவிபாடும் திறமையை எனக்கு அளித்தவனே,
தேவ லோகத்தின் மணியானவனே, நான் இந்த உடலை விடும் போது
என் சுற்றத்தார்கள் அனைவரும் கூடி, நான் மரண யாத்திரைக்கு போகும்
இந்த அவல நிலை மாறும்படி எனக்கு உண்மைப் பொருளை
உபதேசித்தது என்ன அதிசயம்.

......... விளக்கவுரை .........

முன் பாட்டில் தான் இறக்கும் தருவாயில், 'முருகா நீ மயில் மீது வர
வேண்டும்' என்று பிரார்த்தித்தார். இந்தப் பாட்டில் நான் இறப்பை ஒழித்து
விட்டதாக களி நடனம் புரிகிறார்.

அநுபூதி நூலில் மற்ற தலங்களைக் குறிக்காமல், நாகாசலமாகிய
திருச்செங்கோட்டை மட்டும் பாடுவதற்கு ஒரு விசேஷ குறிப்பும் உண்டு.
தெய்வத் திருமலை எனத் தொடங்கும் கந்தர் அலங்காரத்தில், 'இந்த
உடம்பு மறைவதன் முன், செங்கோட்டு வேலவனே, என்னை
ஆட்கொண்டு அருளவேண்டும். அப்படிச் செய்தால் உன்னை நான்
மறவேன்' என விண்ணப்பிததார். அடியார்கள் இச்சையை
நிறைவேற்றுவதையே பணியாகக் கொண்ட முருகன், அருணகிரியாரின்
முன் தோன்றி உபதேசம் செய்தார். அந்த நன்றி மறக்காமல் இது
மாதிரி குறிப்பிடுகிறார்.

மானுட உடம்பை விட்டு கிளி ரூபம் எடுத்தார் என்கிற செவி செய்தியை
இங்கு நினைத்து, முருகன் உபதேசித்தவுடன் மானுட உடம்பு மாறி,
திவ்ய தேகம் பெற்றார் என பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

   .. கரண மாய்த்து என் மரண மாற்றிய
   கருணை வார்த்தை ..

... என்பதுதான் மெய்ப் பொருள். 'நாலுகவித் தியாக' என்பதற்கு
சாதாரணப் பொருள் ஆசு, மதுரம், சித்திரம், வித்தாரம் .. எனப்படும்
நான்கு வித கவித் திறமையை அருளியதோடு, நான்கு வேதங்களின்
மெய்ப்பொருளை நாகாசலத்தில் முருகன் அருணகிரியாருக்கு
உபதேசித்தான் என்பதை 'பத்தர் கணப்ரிய' என்ற 'திருச்செங்கோடு'
திருப்புகழில்,

   .. தத்துவ தர்ப்பர முற்றும் உணர்த்திய
   சர்ப்பகிரிச்சுரர் பெருமாளே ..

... என்று குறிப்பிடுகிறார். திருப்புகழ் - பாடல் 602.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.646  pg 4.647  pg 4.648 
 WIKI_urai Song number: 11 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.12mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.28mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.47mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 11 kUgA ena

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]