Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 42  குறியை
 
Kandhar Anuboothi kuRiyaik with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 42 ... குறியைக் குறியாது

(எவ்வேளையும் செவ்வேளையே நினை)

குறியைக் குறியாது குறித்து அறியும்
நெறியைத் தனிவேலை நிகழ்த்திடலும்
செறிவு அற்று, உலகோடு உரை சிந்தையும் அற்று
அறிவு அற்று, அறியாமையும் அற்றதுவே.

......... பதவுரை .........

குறியை ... தியானிக்கப் படுகின்ற பொருளை,

குறியாது குறித்து ... காலம், இடம் முதலியன பற்றி நினைக்காமல்
தியானிக்கப்படும் பொருளைப் பற்றியே எண்ணிக்கொண்டு,

அறியும் நெறியை ... பசு, பாச ஞானங்களை விட்டு, பதி ஞானத்தால்
அறியும் உண்மை வழியை,

தனி வேல் ஐ நிகழ்த்திடலும் ... ஒப்பற்ற வேலாயுதத்தை உடைய
கடவுள் மெளன குருவாய் வந்து உள் நின்று உணர்த்திய உடனே,

உலகோடு செறிவு அற்று ... உலகத்தாறோடு நெருங்கும் உறவு நீங்கி,

உரை அற்று ... வாக்கும் அற்று,

சிந்தையும் அற்று ... நினைவும் அற்று,

அறிவற்று ... சுட்டி அறிகின்ற அறிவும் அற்று,

அறியாமையும் அற்றதுவே ... அறியாமையும் முற்றிலும் நீங்கிவிட்டன.

......... பொழிப்புரை .........

ஒப்பற்ற வேலாயுதத்திற்கு இறைவனாகிய முருகன், உயிர்களின்
இலக்கான செம்பொருளைச் சொல்லாமல் சொல்லி, அதை அறியும்
வழியையும் உபதேசித்த உடனே, மலத் தடிப்பு அகன்று, உலக பசு
பாசங்களில் திளைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் அகன்று,
லெளகீக விவகாரங்களில் இருந்த அறிவும் நீங்கி, இதுவரை
மெய்ப்பொருளை அறியாமல் இருந்த அவித்தையும் அகன்றுவிட்டன.

......... விளக்கவுரை .........

சொல்ல முடியாத ஒன்றை சொல்லாமல் சொன்னது என்பதை
குறியாது குறித்து' என்கிறார். வாய் பேசாமல் ஞான முத்திரை
மூலம் குறிப்பாகக் காட்டி உபதேசம் செய்தார் எனவும் கொள்ளலாம்.
சிவன் தட்சிணா மூர்த்தியாக நால்வருக்குச் சொன்ன உபதேச
முறையும் இதுவே என்பதை பழநித் திருப்புகழில்,

   .. மெளன உபதேச சம்பு ..

... என்றுக் குறிப்பிடுகிறார் ('அவனிதனிலே' - பாடல் 110).

   .. நிர் வசன பிரசங்க குருநாதா ..

... எனவும் குறிப்பிடுகிறார் ('சிகரிகள் இடிய' - வெள்ளிகரம் - பாடல் 657).

முருகன் உபதேசம் செய்த மாத்திரத்திலே முன் சொன்ன எல்லா
நிகழ்ச்சிகளும் நடந்தன என்பதை

   அறிவும்அறி தத்துவமும் அபரிமித வித்தைகளும்
   அறியென இமைப்பொழுதின் வாழ்வித்த வேதியனும்

... என்பார் வேடிச்சிக்காரன் வகுப்பில்.

பாட பேதமாக 'உலகோடு உறை' வாக்கியத்தில் இடையின 'ர'
வருகிறது. உரை என்றால் சொன்னது. இந்தப் பொருளில் உலகம்
அறிந்தது, சொல் இறந்தது, சிந்தை அழிந்தது என்று பொருள். இந்த
நிகழ்ச்சி நடந்த பிறகு வேறு எதுவும் அறிய வேண்டியது இல்லை.
ஆதலால் அறிவு அற்றது என்கிறார். அறிவு இல்லை என்கிற நிலை
அறியாமைதானே? அறியாமையும் இல்லை என்கிறார். 'அறிபவன்',
அறியப்படும் பொருள்', 'அறியும் நிலை' .. இம் மூன்றும் அடங்கிய
நிலையே இது. ஜீவன் முத்தர்களுக்கு மாயா சம்பந்தமான அவித்தை
அறியாமை கிடையாது.

மானிடப் பிறவியின் லட்சியம் (குறி), இறைவனைச் சேர்தல்.
உயிர்களின் குறிக்கோள் மெய் உணர்தல். உண்மை அறிவு
உதித்தவுடன் உலகம் கெடும்.

   .. நிர்க்குணம் பூண்டு என்னை மறந்திருந்தேன் இறந்தே
   விட்டது இவ்வுடம்பே ..

... கந்தர் அலங்காரம் (19).

இம்மையிலேயே இறைவனோடு கலந்த ஜீவன் முத்தர்களான
ஞானிகளுக்கு உடல், உலகம், சுற்றம், செல்வம் போன்ற
விஷயாகார விருத்திகள் யாவும் அற்றுப் போகும். பிரம்மாகார
விருத்தி தழைக்கும். அப்போது அதுவே தானாய் ஆகி அமருவர்.
இந்நிலையே 'தத்வமசி' என்கின்ற மகா வாக்கியத்திற்கு ஓர்
எடுத்துக்காட்டு.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.681  pg 4.682  pg 4.683 
 WIKI_urai Song number: 42 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.27mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.53mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 42 kuRiyaik

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]