Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 26  ஆதாரம் இலேன்
 
Kandhar Anuboothi AdhAram ilEn with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 26 ... ஆதாரம் இலேன்

(திரு அருள் பெற)

ஆதாரம் இலேன், அருளைப் பெறவே
நீதான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையே
வேதாகம ஞான விநோத, மன
அதீதா சுரலோக சிகாமணியே.

......... பதவுரை .........

வேத ஆகம ஞான விநோத ... வேதங்களிலும் ஆகமங்களிலும்
காணப்படுகின்ற உட்பொருளான ஞானத்தையே வடிவாகக்
உடையவனே,

மன அதீத ... மனதிற்கு எட்டாத நிலையில் இருப்பவனே,

சுர லோக சிகாமணியே ... தேவலோகத்தின் முடி மணியாக
விளங்குபவனே,

ஆதாரம் இலேன் ... உனது திருவடியை அன்றி வேறு ஒரு பற்றுக்
கோடும் இல்லாத அடியேன்,

அருளைப் பெறவே ... திருவருளைப் பெற்று உய்யுமாறு,

நீ தான் ஒரு சற்றும் நினைந்திலையே ... நீ ஒரு சிறிதேனும்
நினைக்க வில்லையே (நினைத்து அருள் புரியவும்).

......... பொழிப்புரை .........

வேத ஆகமங்களில் காணப்படும் உபதேசப் பொருட்களில் பொதிந்து
விளங்கும் பூரணப் பொருளே, அல்லது வேத ஆகமங்களின்
துணைகொண்டு அடியார்களிடம் விளையாடல்களைப் புரிபவனே,
தேவலோக சிரோரத்தினமே, உன் அருளைப் பெறுவதற்கு எனக்கு
எந்த வித மார்க்கமும், அடிப்படைக் கொள்கைப் பலமும்,
தோன்றவில்லையே. என்னுடைய இந்த நிராதார நிலையைப்
பார்த்தும் எனக்கு இரங்காமல் நீ இப்படி சும்மா இருப்பது உனக்கு
நியாயமாகுமா?

......... விளக்கவுரை .........

ஆன்மா சிற்றறிவு கொண்டது. அதுவாக இறைவனைத் தேடும் ஆற்றல்
இல்லாதது. ஆதலால் அவன் அருளாலே அவன் தாள் வணங்கி என்கிற
திருவாசகத்தின்படி அவனை வழிபடுவதற்கு அவன் அருளே
தேவையாக இருக்கிறது.

இறைவனே அருள்பாலிக்க தானே வந்தாலன்றி ஆன்மாவிற்கு அவன்
அருள் கிட்டாது' என்கிற கருத்து இப்பாடலில் வலியுறுத்தப்படுகிறது.

முருகனுக்கு இது பெரிய காரியமன்று. ஏனெனில் வேதாகமங்கள்
போதிப்பது அவன் அருளையே. அவன் ஞான திருவிளையாடல்களைப்
புரிபவன். மனதால் அறியப்படாத உயர் நிலையில் அவன் இருந்தாலும்
தேவர்களின் துயருக்கு மனம் இரங்கி, அவர்களை மீண்டும் பதவியில்
அமர்த்தி, அவர்களுக்கு சிரோரத்தினமாக திகழ்பவனும் அவனேதான்.

நானும் தேவர்களைப்போல் என்னுடைய சுய ராஜ்யமான ஆன்மீகப்
பதவியை இழந்து தவிப்பதை ஞானபரிபூரணனான நீ அறிவாய்.
தேவர்களை அசுரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றி அவர்களை தேவலோகத்தில்
மீண்டும் குடியேற்றி வைத்ததுபோல் என்னையும் எனது தீய அசுர
சக்திகளிலிருந்து ரட்சித்து, எனக்கு மீண்டும் உயர்ந்த நிலையை
கொடுப்பது உன் கடன்தானே' என முருகனிடம் மன்றாடுகிறார் நம்
அருணை மாமுனிவர்.

திருமுருகாற்றுப்படையிலும், நக்கீரர்,

   காக்கக் கடவிய நீ காவாதிருத்தக்கால்
   யாருக்குப் பரமாம் ..

.. என கூறுகிறதை கவனிக்கவும்.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.665  pg 4.666 
 WIKI_urai Song number: 26 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.28mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 26 AdhAram ilEn

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]