Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 7  கெடுவாய் மனனே
 
Kandhar Anuboothi keduvAi mananE with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 7 ... கெடுவாய் மனனே

(ஈகையும் தியானமும் நம்மைக் காக்கும்)

கெடுவாய் மனனே, கதி கேள், கரவாது
இடுவாய், வடிவேல் இறைதாள் நினைவாய்
சுடுவாய் நெடு வேதனை தூள்படவே
விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே.

......... பதவுரை .........

மனனே ... ஏ மனமே,

கெடுவாய் ... நீ கெட்டு வீணே ஒழிகின்றாய்,

கதி கேள் ... நீ உய்யும் வழியைக் கூறுகின்றேன் கேட்பாயாக,

கரவாது இடுவாய் ... இரப்பவர்களுக்கு ஒளிக்காமல் தானம்
செய்வாயாக,

வடிவேல் இறை தாள் நினைவாய் ... வேலாயுதக்கடவுளின்
திருவடிகளைத் தியானிப்பாயாக,

நெடு வேதனை ... நீண்ட பிறவித் துன்பத்தை,

தூள் படவே சுடுவாய் ... பொடியாக்கி ஞானாக்கினியால்
சுட்டு எரிப்பாயாக

வினையாவையும் விடுவாய் விடுவாய் ... வினைகள் யாவையும்
விட்டு விடுவாய்

......... விளக்கவுரை .........

கெட்டுப் போகின்ற மனமே, நீ உய்யும் வகை கேட்பாயாக. ஒளிக்காமல்
தானம் செய். வேலாயுதக் கடவுளின் திருவடிகளை தியானி. நீண்ட
துன்பங்கள் ஒழியுமாறு எல்லா வினைகளையும் சுட்டு எரிப்பாய்.

வடமொழி சாத்திரத்தில் பந்தத்தையும் அதை அகற்றும் வழிகளைக்
கூறும் இடத்தை சரம சுலோகம் என்பார்கள். அந்த வகையில்
அருணகிரியார் கூறும் சரம சுலோகம்தான் இந்த அநுபூதி.

மாணிக்கவாசகர் இதைக் கூறும்போது,

   .. வாழ்கின்றாய் வாழாத நெஞ்சமே
   வல் வினைப்பட்டு வாழ்கின்றாய் ஆழாமல்
   காப்பானை ஏத்தாதே சூழ்கின்றாய் கேடு
   உனக்குச் சொல்கின்றேன் பலகாலம்
   வீழ்கின்றாய் நீ அவலக் கடலாய வெள்ளத்தே ..

இந்த மணிவாசகத்தின் நிழல் இந்த அநுபூதியில் நன்றாக
பளிச்சிடுகின்றது.

வல் வினைப் பட்டு ... வினை யாவையுமே

ஆழாமல் காப்பான் ... வடிவேல் இறை

சொல்கின்றேன் ... கதி கேள்

இந்த திருவாசகத்தில் பாசம் அகலுவதற்கு ஒரு உபாயம் கூறுகிறார்.
அது இறைவனை ஏத்துவதே. கீதையிலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா
சரம சுலோகம் கூறியிருக்கிறார்.

   ... சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம்
   வ்ரஜ அகம் த்வாம் மோட்சயின் மாசுச ...

இங்கு இரண்டு உபாயங்கள் கூறப்படுகின்றன.

சர்வ தர்மான் வ்ரஜ .. என்பது விடுவாய் வினையாவையுமே என்றும்,

மா மேகம் சரணம் வ்ரஜ .. என்பது அநுபூதியில் வடிவேல்
இறைதாள் நினைவாய் என்றும் வருகிறது.

நமது அருணகிரியார் மூன்றாவது உபாயமாக 'கரவாது இடுவாய்'
என்கிறார். இது வெறும் தர்ம சிந்தனை மட்டுமன்று. இதில் ஒரு
சித்தாந்த கருத்தும் இருக்கிறது. எந்தப் பொருளை பிறருக்கு
கொடுத்துவிடுகிறோமோ அக்கணமே அதின்மேல் உள்ள
பற்றும் ஒழிந்துவிடும்.

'விடுவாய் விடுவாய்' என இரு முறை சொல்வதின் கருத்து என்ன
வெனில் தீவினைகளைச் செய்யாமல் விட்டுவிடு. நல்வினைகளைச்
செய்யும்போது அவற்றின் பலனை எதிர்பார்ப்பதையும் விட்டுவிடு.
ஏனெனில் இரும்புச் சங்கிலியானாலும் தங்கச் சங்கிலியானாலும்
விலங்கு விலங்கு தான்.

இப்படி வினைகளை விட்டுவிடுவதினால் நெடு வேதனையாகிய
பிறவி நோய் அகலும். கந்தக் கடவுளின் திருவடிகளைத்
தியானிப்பதினால் மனம் ஒரு லயத்தை அடையும். அதனால்
பிராப்தம் ஒழிந்து விடும்.

தானம் செய்யும்பொழுது அகங்காரம் வராமல் இருக்க முருகப்
பெருமானின் தியானம் மிகவும் உதவும்.

   வையிற் கதிர்வடி வேலோனை வாழ்த்தி
   வறிஞர்க்கென்றும் நெய்யிற் பிளவள
   வேனும் பகிர்மின்கள் ..

... என்கிற (18 ம்) கந்தர் அலங்காரத்தைக் கவனிக்கவும். நம்மிடம் வரும்
எளியவர்களை முருகனின் சொரூபமாகவே கருதவேண்டும். நமக்கு
எல்லாம் கொடுத்த முருகன், நம்மிடமே திருப்பி வந்து அவைகளைக்
கேட்கிறான் என்கிற மனோபாவத்துடன் தான தர்மங்கள் செய்தால்
எந்த வினையும் நம்மைக் கட்டுப்படுத்தாது.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.641  pg 4.642 
 WIKI_urai Song number: 7 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.12mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.28mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.41mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 7 keduvAi mananE

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]