Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 44  சாடும் தனி
 
Kandhar Anuboothi sAdum thanivEl with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 44 ... சாடும் தனிவேல்

(முருகன் திருவடி தந்தான்)

சாடும் தனிவேல் முருகன் சரணம்
சூடும் படி தந்தது சொல்லு மதோ?
வீடும், சுரர் மாமுடி, வேதமும், வெம்
காடும், புனமும் கமழும் கழலே.

......... பதவுரை .........

சாடும் ... பகைவர்களையும், மாயை மற்றும் மலங்களையும் அழிக்கின்ற,

தனிவேல் முருகன் சரணம் ... ஓப்பற்ற வேலாயுதக் கடவுளின்
திருவடிகள்,

வீடும் ... முத்தி தலத்திலும்,

சுரர் மாமுடி ... தேவர்களின் சிறப்பான தலைகளிலும்,

வேதமும் ... வேதங்களிலும்

வெம் காடும் புனமும் கமழும் ... வள்ளி வாழ்ந்த வெப்பமான
காட்டிலும், தினைப் புனத்திலும் மணக்கும்படி விளங்கும்,

கழல் சூடும் படி தந்தது ... அத்தகைய திருவடிகளை என்
தலை மேல் சூடும்படி தந்தருளிய கருணையை

சொல்லுமதோ ... சொல்லி விளக்க முடியுமோ? (முடியாது).

......... பொழிப்புரை .........

மோட்ச வீடும், தேவர்களின் தலையிலுள்ள கிரீடங்களும், நான்கு
வேதங்களும், சுடுகின்ற காடும், தினைப்புனமும் நறுமணம் வீசும்படி
செய்த திருவடிகளை, போர் புரியும் ஒப்பற்ற வேலாயுதப் பெருமான்
எனக்குப் புகலிடமாக என் சிரத்தில் சூடும்படி தந்து அருளிய
கருணையை என்னால் வாய்விட்டு சொல்ல முடியுமா?

......... விளக்கவுரை .........

'தலை நாளில் பதம்' எனத் தொடங்கும் வழுவூர் திருப்புகழில்,
(பாடல் 810), தனக்குச் சிறு வயதிலேயே திருவடி தீட்சை
கிடைத்ததைக் குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் நாம் சரணம் விளிக்கும்
பொழுது நாம் அதை அடைக்கலப் பொருளாகவே
உபயோகப்படுத்துகிறோம். நாம் அடைய வேண்டிய லட்சியமும்
அதை அடையும் உபாயமும் அவனது கால்கள்தான்.

அவனது திருவடிகள் பட்ட இடங்களை வரிசையாகக் கூறுகிறார்.
மோட்ச வீடு வேறல்ல அவனது திருவடி வேறல்ல' என்பதை
சீர்பாத வகுப்பில் விரிவாக நாம் காணலாம்.

   .. உயர் அமரர் மணி முடியில் உறைவதுவும் ..

... என்பதால் இங்கு சுரர் முடியில் என்கிறார். வேதங்கள் முருகனுடைய
சம்பந்தத்தால் பவித்திரமாவதை,

   .. சதுர் மறையின் முதல் நடு முடிவில் மண நாறு சீரடியே ..

... என்பார். 'புனம்' என்று தனியாக குறிப்பிட்டிருப்பதால், 'காடு' என்பது
கந்த புராணத்தில் வரும் ஒரு நிகழ்ச்சியாகக் கொள்ளலாம். முருகப்
பெருமான் பாலைவனப் பகுதியில் செல்லும்போது முருகனின் சீர் பாத
பரிசத்தால் அந்த வெம் காடும் தண் சோலையாக மாறியது என்பது வரலாறு.

மணம் பெற்றது' என்பதற்கு 'மேன்மை அடைந்தது' என்கிற பொருளைக்
கொள்ளலாம். அவனுடைய கழல்களே வீடு. இறைவனுடைய
திருவடிகளே ஆதியும் அந்தமும். அவைகளே சிருஷ்டி முதலிய
ஐந்தொழில்களையும் செய்வன என்பதை அறிய வேண்டும். இதே கருத்தை,
மணிவாசகப் பெருமானும் திருவெம்பாவையின் கடைசிச் செய்யுளில்
கூறுவதைப் பார்க்கலாம்.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.684  pg 4.685 
 WIKI_urai Song number: 44 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.10mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.27mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.44mb
 to download 
திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 44 sAdum thanivEl

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]