Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  - 3  வானோ புனல்
 
Kandhar Anuboothi vAnO punalpAr with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

பாடல் 3 ... வானோ? புனல் பார்

(ஆறுமுகமான பொருள் எது?)

வானோ? புனல் பார் கனல் மாருதமோ?
ஞானோ தயமோ? நவில் நான் மறையோ?
யானோ? மனமோ? எனை ஆண்ட இடம்
தானோ? பொருளாவது சண்முகனே.

......... பதவுரை .........

சண்முகனே ... ஆறுமுகக் கடவுளே,

பொருளாவது ... நித்தய அழிவில்லாத பொருள் என்பது (எது?)

வானோ ... ஆகாயமோ?,

புனல் ... தண்ணீரோ?,

பாரோ ... நிலமோ?,

கனலோ ... நெருப்போ?,

மாருதமோ ... காற்றோ?,

ஞானோதயமோ ... அறிவு தோன்றும் இடமோ?,

நவில் நான் மறையோ ... ஓதப்படும் நான்கு வேதங்களோ?,

யானோ ... நான் என்கிற தத்துவமோ?,

மனமோ ... மனமோ?,

எனை ஆண்ட இடம் தானோ ... என்னை ஆட்கொண்ட இடம் தானோ?

......... விளக்கவுரை .........

இந்தப் பாட்டில் பர தத்துவத்தை நிர்ணயம் செய்கிறார். எது மெய்ப்
பொருள்? நித்ய வஸ்து எது? என்று நிர்ணயம் செய்யும்போது ஒன்று
ஒன்றாக விலக்கி இறுதியில் முருகனே பர தத்துவம் என்று
முடிவுகட்டுகிறார். நித்ய வஸ்து என்பது யாது? தனக்கென்று ஆதி
அந்தம் இல்லாததாய், யாவற்றிக்கும் ஆதாரமாய் வேதம் கூறுவதுபோல்
.. எதினின்றும் இவை எல்லாம் தோன்றினவோ, தோன்றியவை எல்லாம்
எதனால் வாழ்கின்றனவோ, முடிவில் யாவும் எதில் ஒடுங்குகின்றனவோ
அதுவே நித்ய வஸ்து .. அது எது? வானோ? ஆகாசம் என்பது சூன்யம்.
இதுவே பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் அழிவிற்கும் காரணம் என்பது
சூன்யவாதிகளின் சித்தாந்தம். பானையில் இருக்கும் காற்று, பானை
உடைந்தவுடன் வெளிக் காற்றோடு கலந்துவிடுவதுபோல் உடலில்
இருக்கும் ஆகாசம் உடல் அழிந்தவுடன் வெளி ஆகாசத்தில் கலந்துவிடும்.
இறந்த உடல் மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்பது இந்தச் சித்தாந்தம்.

   புனல் பார் கனல் மாருதமோ?

அடுத்தபடி நிலம், நீர், தீ, காற்று என்ற நான்கு தத்துவங்கள். இவையா
நித்தியாம்? இவற்றின் பலவித சேர்க்கையினால்

   "Permutation and Combination"

... ஆனது தானே இந்தப் பிரபஞ்சம். உடம்பு அறிவு எல்லாம் வெறும்
தோற்றமே. உடம்புக்கு தனியாக ஆன்மா என்று இல்லை. வினை
கிடையாது. வினைக்கு ஈடாக உயிரை உடலோடு கூட்டுவதற்கு கடவுள்
என்ற தத்துவம் உண்டு என்பது கட்டுக்கதை. இது சார்வக மதம்.

   ஞானோதயமோ?

ஞானோதயமோ என்கிற கேள்வியில் பெளத்த மதம் குறிப்பிடப்படுகிறது.
ஞானம்தான் ஆன்மா. இந்த ஞானம், ஒவ்வொரு கணமும் தோன்றித்
தோன்றி அழியும். முன்பு அழிந்த ஞானத்தின் வாசனை பிற கணத்தில்
தோன்றும் ஞானத்தில் தென்படுகிறது. இந்த தொடர்ச்சியின் வாசனை
அழிவதே முக்தி.

   நவில் நான் மறையோ?

நவில் நான் மறையோ என்பதில் 'மீமாம்ச' மதம் குறிப்பிடப்படுகிறது.
வேதம் அனாதி. அவற்றில் குறிக்கப்பட்டுள்ள யாகம் யக்யங்களை செய்து
வந்தாலே முக்தி கிடைக்கும். இதற்கென்று கடவுள் தேவையில்லை.
உலகம் நித்யமானது. வேதத்தில் கரும காண்டமே இதற்கு பிரமாணம்.

   யானோ? மனமோ?

இத்தனை ஆராய்ச்சிகள் செய்யும் நான் என்பதுதான் நித்ய வஸ்துவா?
இது அடுத்த கேள்வி. இது ஆன்ம வாதம். மனமே ஆத்மா. இறைவன்
கிடையாது. மூலப் ப்ரகிருதியின் பரிணாமமே இந்தப் பிரபஞ்சம். இதுவே
சாங்கிய மதம்.

   எனை ஆண்ட இடம்தானோ?

கடைசியாக என்னை ஆண்ட இடம்தானோ? என கேட்கிறார். இடம்
என்றால் நிலை. ஜீவாத்மாவின் பக்குவ நிலையை அறிந்து, ஆண்டவன்
எழுந்தருளி ஆட்கொள்ளும் அந்த கருணை நிலைதான் மெய்த் தத்துவம்
என்பதுதான் அருணை முனிவரின் முடிவான துணிவு. 'தானோ' என்கிற
பதம் சேர்ந்திருப்பதால் மற்ற எல்லாவற்றையும் விலக்கிவிட்டு இதுவே
மெய்ப் பொருள் என்பது அருணகிரியார் சுட்டிக் காட்டும் உண்மை
விளக்கம்.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.636  pg 4.637 
 WIKI_urai Song number: 3 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.11mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.29mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.39mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi - Verse 3 vAnO punalpAr

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]