ArumugaKaumaram dot com - Dedicated Website for Lord Muruga and His Devotees

புலவர் பெருமான் நக்கீரர்
அருளிய
திருமுருகாற்றுப்படை

ThirumurugAtruppadai
by Poet Nakkeerar

Kaumara Chellam
திருமுருகாற்றுப்படை - நன்றி
ThirumurugAtruppadai - Acknowledgement
thirumurugatruppadai 1 திருப்பரங்குன்றம்   2 திருச்சீரலைவாய் (திருச்செந்தூர்) 
 3 திரு ஆவினன்குடி (பழநி)   4 திரு ஏரகம் (சுவாமிமலை) 
 5 குன்றுதோறாடல்   6 பழமுதிர்சோலை 
 நேரிசை வெண்பாக்கள் 

 முகப்பு   அட்டவணை   முன்னுரை   நன்றி   தேடல்   முழுப்பாடல் 
 home   contents  PDF in English search
select previous page
select next page

தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் பொருள் எழுதியது
பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)

Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)

Dr. Singaravelu Sachithanantham  

நன்றி    
Acknowledgement

[Grateful acknowledgement is made by Dr Singaravelu Sachithanantham of the kind help extended by Arulnerichchelvar Thiru M. Thirunavukkarasu of Sitiawan, Perak, Malaysia in making available several valuable books and articles by various authors, which have been immensely useful for the translation of the classical Tamil poem ThirumurugAtruppadai into English].


ஆதார நூல்கள்

மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றியருளிய
"திருமுருகாற்றுப்படை", பத்துப்பாட்டு மூலமும் மதுரையாசிரியர்
பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் உரையும். உத்தமதானபுரம்
மகாமகோபாத்யாய தாக்ஷிணாத்ய கலாநிதி டாக்டர்
வே. சாமிநாதையரவர்களின் ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகளுடன்
பதிப்பிக்கப்பெற்ற ஆறாம் பதிப்பு. சென்னை: கபீர் அச்சுக்கூடம், 1961.

திருமுருகாற்றுப்படை உரைக்கொத்து. நச்சினார்க்கினியர்,
உரையாசிரியர், பரிமேலழகர், கவிப்பெருமாள், பரிதி ஆகியோரின்
உரைகள் கூடியது. திருப்பனந்தாள் காசித் திருமடத்தின் 21ஆவது
அதிபர் 'கயிலை மாமுனிவர்' திருவளர்திரு காசிவாசி
முத்துக்குமாரசுவாமித் தம்பிரான் சுவாமிகள் அவர்கள்
திருவுளப்பாங்கின் வண்ணம் வெளியிடப்பெற்றது. திரு
ஆதிகுமரகுருபர சுவாமிகள் 311ஆவது மாகேஸ்வர பூஜைத்
திருநாள் வெளியீடு. திருப்பனந்தாள் காசித் திருமடம், 1999.

சுப்பிரமணியன், தமிழூர் ச. வே. [2002] திருமுருகாற்றுப்படை
தெளிவுரை. சென்னை: மணிவாசகர் பதிப்பகம், 2002.

மாணிக்கனார், அ. [உரையாசிரியர்] [1999]. மதுரைக்
கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரர் இயற்றியருளிய
"திருமுருகாற்றுப்படை", பத்துப்பாட்டு மூலமும் உரையும்.
உரையாசிரியர்: புலவர் அ. மாணிக்கனார்.
சென்னை: வர்த்தமானன் பதிப்பகம், 1999.

References

CHELLIAH, J.V. [Translator]. "ThirumurugAtruppadai," PaththuppAttu. Ten Tamil Idylls, translated into English verse by J.V. Chelliah (Madras: South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, 2nd edition, 1962), pp.331-360.


PONNIAH, S.M. "A pilgrim's path towards Lord Murukan,"
கோலாலும்பூர் நகரத்தார் அருள்மிகு ஸ்ரீ தண்டாயுதபாணி கோயில்
திருக்குட நன்னீராட்டு விழா மலர் [கோலாலும்பூர், மலேசியா, 09-02-1998],
பக்கங்கள் 108-116.

ZVELEBIL, K. "Late Classical Poetry: ThirumurugAtruppadai," The Smile of Murugan on Tamil literature of South India (Leiden: E.J. Brill, 1973), pp.125-130.

Miron-Winslow Tamil-English Dictionary. Reprint edited by Klaus Ludwig Janert. Wiesbaden (Germany): Franz Steiner Verlag GMBH, 1977.

The Concise Oxford Dictionary of Current English. 9th edition, edited by Della Thompson. Oxford: Clarendon Press, 1995.

Bibliography   ஆசிரியரைப் பற்றி

முனைவர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் [பிறப்பு,
1936], JSM, MA, PhD,
LLB, CLP
., மலாயாப் பல்கலைக்கழகத்தில் 1969-ஆம் ஆண்டுமுதல்
1984-ஆம் ஆண்டுவரையில் இந்திய ஆய்வியல் துறைத் தலைவராகவும்,
1980-ஆம் ஆண்டுமுதல் 1994-ஆம் ஆண்டுவரையில் இந்திய
ஆய்வியல் துறைத் பேராசிரியராகவும்,, 1995-ஆம் ஆண்டுமுதல் 1998-ஆம்
ஆண்டுவரையில் மலேசியாவில் வழக்கறிஞராகவும் வழக்குரைஞராகவும்
பணியாற்றியுள்ளார்; 'சங்ககாலத் தமிழர் சமுதாயம்', 'தென்கிழக்காசியாவில்
இராமாயணப் பாரம்பரியம்', அருணகிரிசுவாமிகள் இயற்றியருளிய
கந்தரலங்காரத்தின் ஆங்கிலமொழியாக்கம், ஆகியவற்றை இயற்றியிருப்பதுடன்,
இந்திய-தென்கிழக்காசியப் பண்பாட்டுத்தொடர்புகளைப்பற்றி எண்பதுக்கும்
மேற்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரைகளையும் எழுதி உலகளாவிய ஆய்வேடுகளில்
வெளியிட்டுள்ளார்; மலேசிய குடியுரிமை பெற்றுள்ள அவர், மலேசிய
நாட்டிற்கென்று ஆற்றிய பணிக்காக மலேசிய அரசாங்கம் அவருக்கு JSM
என்னும் விருதினை 1991-ஆம் ஆண்டு நல்கியது; அவர் உயர்கல்வித்
துறையில் ஆற்றியுள்ள பணிக்காக 2004-ஆண்டு நடைபெற்ற மலாயாப்
பல்கலைக்கழகப் பட்டமளிப்பு விழாவில் Professor Emeritus என்னும்
சிறப்பு விருதினைப் பெற்றார்.

Dr. Singaravelu Sachithanantham [born, 1936], JSM, MA, PhD, LLB, CLP, is a former Head [1969-1984] and Professor [1980-1994] of Indian Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia and a former Advocate and Solicitor [1995-1998] of the High Court of Malaya; he is the author of two monographs entitled Social Life of the Tamils, the Classical Period [Kuala Lumpur: Department of Indian Studies, University of Malaya, 1966], The Ramayana Tradition in Southeast Asia [Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2004] and an English translation of Saint Arunagirinathar's Kantharalangkaram;he has also published more than eighty research articles on the cultural relations between India and Southeast Asia in local and international journals; he is a Malaysian citizen and, in recognition of his services to the nation, the Government of Malaysia conferred on him the award of the title Johan Setia Mahkota [JSM] in 1991; and, in recognition of his services in the field of higher education he was conferred the title of Professor Emeritus by the University of Malaya in 2004.

1999.

இத்தொகுப்பை 'கௌமாரம்' இணையத்தில் வெளியிட அனுமதி வழங்கியமைக்கு
பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் அவர்களுக்கு எங்களின் மனமார்ந்த நன்றி.
(கௌமாரம் இணைய ஆசிரியர்கள்).


Webmasters note:
We sincerely thank Professor Singaravelu Sachithanantham for granting us permission
to publish this collection in our Kaumaram.com website.


திருமுருகாற்றுப்படை - நன்றி
ThirumurugAtruppadai - Acknowledgement
 1 திருப்பரங்குன்றம்   2 திருச்சீரலைவாய் (திருச்செந்தூர்) 
 3 திரு ஆவினன்குடி (பழநி)   4 திரு ஏரகம் (சுவாமிமலை) 
 5 குன்றுதோறாடல்   6 பழமுதிர்சோலை 
 நேரிசை வெண்பாக்கள் 

 முன்னுரை   நன்றி   முழுப்பாடல் 
PDF in English
select previous page
select next page

ThirumurugAtruppadai - Acknowledgement

Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search 
Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]