திருப்புகழ் 1283 கருப்பற்று ஊறி  (பொதுப்பாடல்கள்)
Thiruppugazh 1283 karuppatRuURi  (common)
Thiruppugazh - 1283 karuppatRuURi - commonSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனத்தத் தானத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

கருப்பற் றூறிப் ...... பிறவாதே

கனக்கப் பாடுற் ...... றுழலாதே

திருப்பொற் பாதத் ...... தநுபூதி

சிறக்கப் பாலித் ...... தருள்வாயே

பரப்பற் றாருக் ...... குரியோனே

பரத்தப் பாலுக் ...... கணியோனே

திருக்கைச் சேவற் ...... கொடியோனே

செகத்திற் சோதிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

கருப்பற்று ஊறிப் பிறவாதே ... மீண்டும் கருவிலே பிறக்கவேண்டும்
என்ற ஆசையில் ஊறி மறுபடி பிறக்காமலும்,

கனக்கப் பாடுற்று உழலாதே ... மிகவும் கஷ்டங்களை அடைந்து
யான் அலைந்து திரியாமலும்,

திருப்பொற் பாதத்து அநுபூதி ... உன் அழகிய திருவடிகளாம் முக்தி
அனுபவத்தை

சிறக்கப் பாலித்து அருள்வாயே ... யான் சிறக்கும்படியாக என்னை
ஆசீர்வதித்து அருள்வாயாக.

பரப்பற்றாருக்கு உரியோனே ... ஆசைப் பெருக்கு
இல்லாதவர்களுக்கு உரிமையானவனே,

பரத்து அப்பாலுக்கு அணியோனே ... மேலானதாய் யாவற்றையும்
கடந்து நிற்கும் பொருளுக்கு அருகில் உள்ளவனே,

திருக்கைச் சேவற் கொடியோனே ... திருக்கரத்தில் சேவற்கொடியை
ஏந்தியவனே,

செகத்திற் சோதிப் பெருமாளே. ... இவ்வுலகில் ஜோதி ரூபமாக
விளங்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 3.658  pg 3.659 
 WIKI_urai Song number: 1282 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

KarUr Thiru SAminAthan
'கரூர்' திரு சாமிநாதன்

KarUr' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam

Song 1283 - karuppatRu URi (common)

karuppatr URip ...... piRavAdhE

kanakkap pAdutr ...... uzhalAdhE

thiruppoR pAdhath ...... anubUthi

siRakkap pAlith ...... aruLvAyE

parap patrAruk ...... uriyOnE

paraththap pAluk ...... aNiyOnE

thirukkaich sEvaR ...... kodiyOnE

jegaththiR jOthip ...... perumALE.

......... Meaning .........

karuppatr URip piRavAdhE: Without yearning to be born in a womb again, and

kanakkap pAdutr uzhalAdhE: without being tossed about in a heavy haze of miseries,

thiruppoR pAdhath anubUthi: I must experience the eternal bliss of Your lovely lotus feet

siRakkap pAlith aruLvAyE: and prosper for ever by Your gracious blessings.

parap patrAruk uriyOnE: You belong to those who are free from greed and desire.

paraththap pAluk aNiyOnE: You are closer to that which transcends all things!

thirukkaich sEvaR kodiyOnE: You hold in Your hallowed hand the staff of the Rooster!

jegaththiR jOthip perumALE.: Your form is that of Universal Light, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 1283 karuppatRu URi - common

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]