திருப்புகழ் 212 காமியத் தழுந்தி  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 212 kAmiyaththazhundhi  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 212 kAmiyaththazhundhi - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தானனத் தனந்த ...... தனதான
     தானனத் தனந்த ...... தனதான

......... பாடல் .........

காமியத் தழுந்தி ...... யிளையாதே
     காலர்கைப் படிந்து ...... மடியாதே

ஓமெழுத் திலன்பு ...... மிகவூறி
     ஓவியத் திலந்த ...... மருள்வாயே

தூமமெய்க் கணிந்த ...... சுகலீலா
     சூரனைக் கடிந்த ...... கதிர்வேலா

ஏமவெற் புயர்ந்த ...... மயில்வீரா
     ஏரகத் தமர்ந்த ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

காமியத் தழுந்தி ... ஆசைப்படும் பொருள்களில் அழுந்தி ஈடுபட்டு

யிளையாதே ... மெலிந்து போகாமல்,

காலர்கைப் படிந்து ... யம தூதர்களின் கைகளிற் சிக்கி

மடியாதே ... இறந்து போகாமல்,

ஓமெழுத்தி லன்பு ... ஓம் என்னும் பிரணவப் பொருளில் ஈடுபாடு

மிகவூறி ... மிகவும் ஏற்பட்டு,

ஓவியத்தி லந்தம் ... யான் சித்திரம் போன்ற மோன நிலை முடிவை
(அடைய)

அருள்வாயே ... அருள்வாயாக.

தூமமெய்க் கணிந்த ... வாசனைப் புகையை மேனியில் அணிந்துள்ள

சுகலீலா ... சுகமான லீலைகளைப் புரியும் பெருமானே,

சூரனைக் கடிந்த கதிர்வேலா ... சூர சம்ஹாரம் செய்த ஒளி வேலனே,

ஏமவெற் புயர்ந்த மயில்வீரா ... பொன்மலையைப் போலச் சிறந்த
மயிலில் ஏறும் வீரனே,

ஏரகத் தமர்ந்த பெருமாளே. ... திருவேரகம் என்ற சுவாமிமலையில்
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.515  pg 1.516  pg 1.517  pg 1.518 
 WIKI_urai Song number: 213 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 212 - kAmiyath thazhundhi (SwAmimalai)

kAmiyath thazhundhi ...... iLaiyAdhE
     kAlar kai padindhu ...... madiyAdhE

Om ezhuththi lanbu ...... migavURi
     Oviyaththi lantham ...... aruLvAyE

dhUmameykku aNindha ...... sukaleela
     sUranaik kadindha ...... kadhirvElA

EmaveR puyarndha ...... mayil veerA
     Eragath thamArndha ...... perumALE.

......... Meaning .........

kAmiyath thazhundhi iLaiyAdhE: I do not want to indulge in worldly desires and weaken;

kAlar kai padindhu madiyAdhE: I do not want to suffer the clutches of the Death-God;

Om ezhuththil anbu migavURi: I want to increase my desire on the PraNava ManthrA (OM)

Oviyaththil antham aruLvAyE: so as to attain a picture-perfect ending (Nirvana), which only You can kindly grant me.

dhUmameykku aNindha sukaleela: You wear fragrant scents on Your body and indulge in pleasant pranks!

sUranaik kadindha kadhirvElA: You also possess the bright Spear that destroyed SUran.

EmaveR puyarndha mayil veerA: You mount Your Peacock which glows like a golden mountain.

Eragath thamArndha perumALE.: You chose ThiruvEragam (SwAmimalai) as Your favourite abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 212 kAmiyath thazhundhi - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]