திருப்புகழ் 194 வரதா மணி நீ  (பழநி)
Thiruppugazh 194 varadhAmaNinee  (pazhani)
Thiruppugazh - 194 varadhAmaNinee - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனனா தனனா ...... தனதான
     தனனா தனனா ...... தனதான

......... பாடல் .........

வரதா மணிநீ ...... யெனவோரில்
     வருகா தெதுதா ...... னதில்வாரா

திரதா திகளால் ...... நவலோக
     மிடவே கரியா ...... மிதிலேது

சரதா மறையோ ...... தயன்மாலும்
     சகலா கமநூ ...... லறியாத

பரதே வதையாள் ...... தருசேயே
     பழனா புரிவாழ் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

வரதா ... வேண்டுபவருக்கு வேண்டும் வரங்களை அளிப்பவனும்,

மணிநீயென ... கேட்பவருக்கு கேட்டதைக் கொடுக்கும் சிந்தாமணியும்
நீதான் என்று

ஓரில் ... ஆராய்ந்து பார்த்தால்

வருகா தெது ... கைகூடாதது எது உண்டு?

எதுதான் அதில் வாரா(து) ... எந்தக் காரியம்தான் அவ்வாறு
துதித்தால் நிறைவேறாது?

இரதாதிகளால் ... பாதரசம் போன்றவைகளை வைத்துச் செய்யும்
ரசவாத வித்தை மூலம்

நவலோகம் இடவே கரியாம் ... ஒன்பது லோகங்களை* இட்ட
கூட்டுறவால் இறுதியில் கரியாகும்.

இதில் ஏது ... இதனால் வேறு பயன் ஏது?

சரதா ... சத்திய சொரூபனே,

மறையோது அயன்மாலும் ... வேதம் ஓதும் பிரமனும் திருமாலும்

சகலாகமநூல் அறியாத ... எல்லா வேத ஆகம நூல்களும் அறியாத

பரதே வதையாள் தருசேயே ... பரதேவதையாகிய பார்வதி தந்தருளிய
குழந்தாய்,

பழனா புரிவாழ் பெருமாளே. ... பழனிப்பதியில் வாழ்கின்ற
பெருமாளே.


* பொன், இரும்பு, செம்பு, ஈயம், வெள்ளி, பித்தளை, தகரம்,
துத்தநாகம், வெண்கலம் ஆகிய ஒன்பது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.462  pg 1.463  pg 1.464  pg 1.465 
 WIKI_urai Song number: 192 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
ThiruththaNi Thiru SAminAthan
'திருத்தணி' திரு சாமிநாதன்

'ThiruththaNi' Thiru SAminAthan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 194 - varadhA maNi nee (pazhani)

varadhA maNi nee ...... ena Oril
     varugAdhedhu thAn ...... adhil vArA

dhiradhAdhigaLAl ...... navalOkam
     idavE kariyAm ...... idhilEdhu

saradhA maRai ...... Odhayan mAlum
     sakalAgama nUl ...... aRiyAdha

paradhEvathaiyAL ...... tharu sEyE
     pazhaNApuri vAzh ...... perumALE.

......... Meaning .........

varadhA: You are the giver of all boons to Your devotees!

maNi nee: You are like the ChinthAmaNi which gives all that is desired!

ena Oril varugAdhedhu: Considering Your compassion, what is it that cannot be accomplished?

(edhu) thAn adhil vArA: If one beseeches You, what is there that cannot be obtained?

adhiradhAdhigaLAl: Those who boast of creating miracle wealth using chemicals

navalOkam idavE kariyAm idhilEdhu: attempt to combine nine metals* and finally get nothing but black ashes; what else can be derived by this black magic?!

saradhA: You are Truth incarnate!

maRai Odhayan mAlum sakalAgama nUl aRiyAdha: She is one beyond the comprehension of BrahmA, the Preacher of Vedas, Vishnu and all scriptures combined;

paradhEvathaiyAL tharu sEyE: that Supreme Mother, PArvathi, delivered You as Her son!

pazhaNApuri vAzh perumALE.: You have chosen Pazhani as Your abode, Oh Great One!


* Nine metals mentioned here are:

gold, iron, copper, lead, silver, brass, tin, zinc and bronze.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 194 varadhA maNi nee - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]