திருப்புகழ் 228 பாதி மதிநதி  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 228 pAdhimadhinadhi  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 228 pAdhimadhinadhi - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தனதன தான தனதன
     தான தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

பாதி மதிநதி போது மணிசடை
     நாத ரருளிய ...... குமரேசா

பாகு கனிமொழி மாது குறமகள்
     பாதம் வருடிய ...... மணவாளா

காது மொருவிழி காக முறஅருள்
     மாய னரிதிரு ...... மருகோனே

கால னெனையணு காம லுனதிரு
     காலில் வழிபட ...... அருள்வாயே

ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல
     காளும் வகையுறு ...... சிறைமீளா

ஆடு மயிலினி லேறி யமரர்கள்
     சூழ வரவரு ...... மிளையோனே

சூத மிகவளர் சோலை மருவுசு
     வாமி மலைதனி ...... லுறைவோனே

சூர னுடலற வாரி சுவறிட
     வேலை விடவல ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

பாதி மதிநதி போதும் ... பிறைச் சந்திரனையும், கங்கை நதியையும்,
கொன்றை மலரையும்

அணிசடை நாத ரருளிய குமரேசா ... அணிந்த சடைப் பெருமான்
சிவபிரான் அருளிய குமரேசனே,

பாகு கனிமொழி மாது ... சர்க்கரைப் பாகும், கனிகளும் போன்ற
இனிய மொழியை உடைய மாதரசி,

குறமகள் ... குறமகளாகிய வள்ளியின்

பாதம் வருடிய மணவாளா ... பாதத்தைப் பிடித்துவிடும் மணவாளனே,

காது மொருவிழி காகமுற அருள் ... பிரிக்கப்பட்ட ஒரு விழியை*
காகாசுரன் என்னும் காகம் அடையும்படி அருளிய

மாயன் அரி திரு மருகோனே ... ஸ்ரீராமர் மாய ஹரிக்கும்,
லக்ஷ்மிக்கும் மருமகனே,

காலனெனை யணுகாமல் ... யமன் என்னை அணுகாத வகைக்கு

உனதிரு காலில் வழிபட அருள்வாயே ... உன் இரு திருவடிகளில்
வழிபடும் புத்தியை அருள்வாயாக.

ஆதி யயனொடு தேவர் ... ஆதி பிரமனோடு அமரர்கள் அனைவரும்

சுரருலகு ஆளும் வகையுறு சிறைமீளா ... தேவலோகத்தை
ஆளும்படி சிறையினின்று அவர்களை மீட்டவனே,

ஆடு மயிலினி லேறி ... நடனம் ஆடும் மயில் மீது ஏறி

அமரர்கள் சூழ வர ... தேவர்கள் உன்னைச் சூழ்ந்துவர

வரும் இளையோனே ... வருகின்ற இளையவனே,

சூத மிகவளர் சோலை ... மாமரங்கள் மிகுந்து வளர்ந்த சோலைகள்

மருவு சுவாமிமலைதனில் உறைவோனே ... நிறைந்த
சுவாமிமலையில் வீற்றிருப்பவனே,

சூர னுடலற ... சூரனின் உடல் வீழ,

வாரி சுவறிட ... கடல் வற்றிப்போக,

வேலை விடவல பெருமாளே. ... வேலினைச் செலுத்தவல்ல
பெருமாளே.


* சீதையின் மார்பை தன் அலகால் கொத்தின காகத்தின் மீது புல்லையே
படையாக்கி ஸ்ரீராமர் செலுத்த, அப்படைக்கு அஞ்சி, காப்பவர் யாருமின்றி,
ஸ்ரீ ராமரையே காகம் சரணடைய, அவர் அக்காகத்திற்கு அருளி, காகத்தின்
ஒரு கண்மணியைப் பிரித்து, கண்களிரண்டிற்கும் ஒரு மணியேயென
தண்டித்தார். காகாசுரனாக சாபத்தினால் வந்தது தேவேந்திரனது
குமாரன் ஜயந்தன் ஆகும்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.539  pg 1.540  pg 1.541  pg 1.542 
 WIKI_urai Song number: 225 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திரு அருண் சந்தானம் (அட்லாண்டா)

Thiru Arun Santhanam (Atlanta)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Atlanta Thiru Arun Santhanam
Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 228 - pAdhi madhinadhi (SwAmimalai)

pAdhi madhi nadhi pOdhum aNisadai
     nAdhar aruLiya ...... kumarEsa

pAgu kanimozhi mAdhu kuRamagaL
     pAdham varudiya ...... maNavALA

kAdhum oruvizhi kAgam uRa aruL
     mAyan ari thiru ...... marugOnE

kAlan enai aNugAmal unadhiru
     kAlil vazhipada ...... aruLvAyE

Adhi ayanodu dhEvar surarula
     gALum vagai uRu ...... siRai meeLA

Adu mayilinil ERi amarargaL
     sUzha varavarum ...... iLaiyOnE

sUdha miga vaLar sOlai maruvu
     suvAmi malai thanil ...... uRaivOnE

sUran udal aRa vAri suvaRida
     vElai vida vala ...... perumALE.

......... Meaning .........

pAdhi madhi nadhi pOdhum aNisadai: With half a moon, river (Ganga) and flowers adorning His tress,

nAdhar aruLiya kumarEsa: Lord SivA has graciously delivered You to us, Kumaresa!

pAgu kanimozhi mAdhu kuRamagaL: That KuRavA damsel, VaLLi, whose voice is sweeter than sugar and fruits, -

pAdham varudiya maNavALA: You are her consort, gently caressing her feet.

kAdhum oruvizhi kAgam uRa: (In RAmAyaNA) the devilish crow (KAkAsuran)* was spared at least one pupil, being punished by removal of the other one

aruL mAyan ari thiru marugOnE: graciously by that mystic Hari (as RAmA); You are the nephew of Hari and Lakshmi.

kAlan enai aNugAmal: In order that Yaman (Death-God) never approaches me,

unadhiru kAlil vazhipada aruLvAyE: I have to surrender at Your two feet by Your grace.

Adhi ayanodu dhEvar surarula gALum vagai: Enabling good old BrahmA and all DEvAs to regain Heaven and rule again,

uRu siRai meeLA: You liberated them from prison under SUran.

Adu mayilinil ERi: Mounting the dancing peacock,

amarargaL sUzha varavarum iLaiyOnE: You come surrounded by DEvAs, Oh Divine Youth!

sUdha miga vaLar sOlai maruvu: There are many groves full of mango trees in

suvAmi malai thanil uRaivOnE: SwAmimalai, which is Your abode.

sUran udal aRa vAri suvaRida: You destroyed SUran's body and dried up the entire sea,

vElai vida vala perumALE.: by throwing Your powerful spear, Oh Great One!


* When SeethA's chest was maimed by the devilish crow (KAkAsuran) while RAmA was sleeping on her lap in the jungle, RAmA woke up and used a blade of grass as a weapon to destroy the crow. Finding no other means of rescue, the crow surrendered to RAmA seeking mercy. RAmA graciously spared its life but punished it by removing one pupil and letting the crow use the remaining pupil for both the eyes. KAkAsuran was none other than IndrA's son Jayanthan who came as an evil crow due to a curse.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 228 pAdhi madhinadhi - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]