திருப்புகழ் 225 நிறைமதி முகமெனும்  (சுவாமிமலை)
Thiruppugazh 225 niRaimadhimugamenum  (swAmimalai)
Thiruppugazh - 225 niRaimadhimugamenum - swAmimalaiSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதன தனதன ...... தனதான
     தனதன தனதன ...... தனதான

......... பாடல் .........

நிறைமதி முகமெனு ...... மொளியாலே
     நெறிவிழி கணையெனு ...... நிகராலே

உறவுகொள் மடவர்க ...... ளுறவாமோ
     உனதிரு வடியினி ...... யருள்வாயே

மறைபயி லரிதிரு ...... மருகோனே
     மருவல ரசுரர்கள் ...... குலகாலா

குறமகள் தனைமண ...... மருள்வோனே
     குருமலை மருவிய ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

நிறைமதி முகமெனும் ... பூரண சந்திரன் போன்ற முகத்தின்

ஒளியாலே ... பிரகாசத்தாலும்,

நெறிவிழி ... வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டிய கண்கள்

கணையெனு நிகராலே ... அம்பு போலச் செய்யும் போரினாலும்,

உறவுகொள் மடவர்கள் ... சொந்தம் கொண்டாடுகின்ற மாதர்களின்

உறவாமோ ... உறவு ஆகுமோ? (ஆகாது என்ற படிக்கு)

உனதிரு வடியினி ... உன்னிரு திருவடிகளை இனியாகிலும்

யருள்வாயே ... தந்தருள்வாயாக.

மறைபயி லரிதிரு மருகோனே ... வேதங்களில் சொல்லப்படும்
திருமால், இலக்குமியின் மருகோனே,

மருவல ரசுரர்கள் ... பகைவர்களாம் அசுரர்களின்

குலகாலா ... குலத்தை அழித்த காலனே,

குறமகள் தனை ... குறத்தி வள்ளியை

மண மருள்வோனே ... திருமணம் செய்து அருளியவனே,

குருமலை மருவிய பெருமாளே. ... குருமலை (திருவேரகம்)
வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.535  pg 1.536 
 WIKI_urai Song number: 222 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

திருமதி காந்திமதி சந்தானம்

Mrs Kanthimathy Santhanam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Mrs Kanthimathy Santhanam

Song 225 - niRaimadhi mugamenum (SwAmimalai)

niRaimathi mukamenu ...... moLiyAlE
     neRivizhi kaNaiyenu ...... nikarAlE

uRavukoL madavArka ...... LuRavAmO
     unathiru vadiyini ...... yaruLvAyE

maRaipayi larithiru ...... marukOnE
     maruvala rasurarkaL ...... kulakAlA

kuRamakaL thanaimaNa ...... maruLvOnE
     kurumalai maruviya ...... perumALE.

......... Meaning .........

niRaimathi mukamenum oLiyAlE: With faces bright like the full moon,

neRivizhi kaNaiyenu nikarAlE: and eyes, which must show the way, looking like battling arrows

uRavukoL madavArkaL: the women flirt with me;

uRavAmO: can that be called a true relationship?

unathiru vadiyini yaruLvAyE: You have to grant me Your two holy feet (which are the only relationship for me).

maRaipayi larithiru marukOnE: You are the Nephew of Vishnu and Lakshmi who are praised in the Vedas.

maruvala rasurarkaL kulakAlA: You are the Death Lord of the entire race of the enemies, the demons (asuras).

kuRamakaL thanaimaNa maruLvOnE: You wedded VaLLi, the damsel of KuRavas.

kurumalai maruviya perumALE.: You chose Kurumalai (SwAmimalai) as abode, Oh Great One!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 225 niRaimadhi mugamenum - swAmimalai

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]