திருப்புகழ் 598 காலனிடத்து  (திருச்செங்கோடு)
Thiruppugazh 598 kAlanidaththu  (thiruchchengkodu)
Thiruppugazh - 598 kAlanidaththu - thiruchchengkoduSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தான தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

காலனிடத் ...... தணுகாதே

காசினியிற் ...... பிறவாதே

சீலஅகத் ...... தியஞான

தேனமுதைத் ...... தருவாயே

மாலயனுக் ...... கரியானே

மாதவரைப் ...... பிரியானே

நாலுமறைப் ...... பொருளானே

நாககிரிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

காலனிடத்து அணுகாதே ... யமனுடைய ஊரை நெருங்காத
வகைக்கும்,

காசினியிற் பிறவாதே ... இந்தப் பூமியில் மீண்டும் பிறவாத
வகைக்கும்,

சீலஅகத்திய ஞான ... நற்குணம் வாய்ந்த அகத்திய முநிவருக்கு நீ
அருளிய ஞானோபதேசம் என்ற

தேனமுதைத் தருவாயே ... தேன் போன்று இனிக்கும் நல்லமிர்தத்தை
எனக்கும் தந்தருள்க.

மாலயனுக்கு அரியானே ... திருமாலுக்கும் பிரமனுக்கும் அரியவனே,

மாதவரைப் பிரியானே ... சிறந்த தவசிரேஷ்டர்களை விட்டுப்
பிரியாதவனே,

நாலுமறைப் பொருளானே ... நான்கு வேதங்களின் மறை
பொருளாக உள்ளவனே,

நாககிரிப் பெருமாளே. ... நாககிரியாகிய திருச்செங்கோட்டில்*
எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளே.


* திருச்செங்கோடு சேலம் மாவட்டம் சங்கரிதுர்க்கம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து
6 மைல் தொலைவில் மலைமீது உள்ளது. மலை பாம்பின் உருவில் இருப்பதால்
நாகமலை என்றும், சிவந்து இருப்பதால் திருச்செங்கோடு என்றும் பெயர் பெற்றது.


'செங்கோடனைக் கண்டுதொழ நாலாயிரம் கண் படைத்திலனே அந்த நான்முகனே'
- என கந்தர் அலங்காரத்தில் சுவாமிகள் பாடியுள்ளார்.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.945  pg 1.946 
 WIKI_urai Song number: 380 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Sambandam Gurukkal
திரு சம்பந்தம் குருக்கள்

Thiru P. Sambandam Gurukkal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
Murugan Songs by Thiru S Meyyappan
திரு சபா. மெய்யப்பன்

Thiru S. Meyyappan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 598 - kAlanidaththu (thiruchchengkOdu)

kAlanidath ...... thaNugAdhE

kAsiniyiR ...... piRavAdhE

seela agath ...... thiya nyAna

thEnamudhai ...... tharuvAyE

mAlayanukku ...... ariyAnE

mAthavaraip ...... piriyAnE

nAlu maRaip ...... poruLAnE

nAgagirip ...... perumALE.

......... Meaning .........

kAlanidath thaNugAdhE: In order that I never reach the place of Death-God (Yaman),

kAsiniyiR piRavAdhE: and in order that I never take another birth in this world,

seela agaththiya nyAna: I need the Great Knowledge that You preached to the virtuous sage, Agasthiyar,

thEnamudhai tharuvAyE: which is as sweet as the Divine Nectar.

mAlayanukku ariyAnE: You are beyond the reach of Vishnu and BrahmA!

mAthavaraip piriyAnE: You never part company with great sages who have done penance.

nAlu maRaip poruLAnE: You are the substance of the all four VEdAs (Rik, Yajur, SAma and AtharvaNa).

nAgagirip perumALE.: You have Your abode at NAgagiri (known as ThiruchchengkOdu*), Oh Great One!


* ThiruchchengkOdu is in SAlem District of Tamil NAdu, 6 miles away from Sankaridurgam railway station.
As the mount is reddish in colour, the name ThiruchchengkOdu -Red Hill- was given.


In Kandhar AlangkAram, Sri AruNagirinAthar sings about ChenkOdan (Murugan): to see His beauty, he wishes BrahmA, the Creator, had blessed him with 4,000 eyes!

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 598 kAlanidaththu - thiruchchengkodu

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]