திருப்புகழ் 107 அபகார நிந்தை  (பழநி)
Thiruppugazh 107 abagAranindhai  (pazhani)
Thiruppugazh - 107 abagAranindhai - pazhaniSri Gopala Sundaram    தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும்
    பொருள் எழுதியது
    ஸ்ரீ கோபால சுந்தரம்

   Meanings in Tamil and English by
   Sri Gopala Sundaram
English
in PDF

PDF அமைப்பு

with mp3 audio
previous page next page
ஆலய வரிசை
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

venue list
alphabetical
numerical
search

தனதான தந்தனத் ...... தனதான
     தனதான தந்தனத் ...... தனதான

......... பாடல் .........

அபகார நிந்தைபட் ...... டுழலாதே
     அறியாத வஞ்சரைக் ...... குறியாதே

உபதேச மந்திரப் ...... பொருளாலே
     உனைநானி னைந்தருட் ...... பெறுவேனோ

இபமாமு கன்தனக் ...... கிளையோனே
     இமவான்ம டந்தையுத் ...... தமிபாலா

ஜெபமாலை தந்தசற் ...... குருநாதா
     திருவாவி னன்குடிப் ...... பெருமாளே.

......... சொல் விளக்கம் .........

அபகார நிந்தைபட்டு ... பிறர்க்குச் செய்த தீமைகளினால்
நிந்தனைக்கு ஆளாகி

உழலாதே ... அலையாமலும்,

அறியாத வஞ்சரை ... நன்னெறியை அறியாத வஞ்சகர்களிடம்

குறியாதே ... சேராமலும்,

உபதேச மந்திரப் பொருளாலே ... நீ எனக்கருளிய உபதேச
மந்திரத்தின் பொருளையே துணையாகக் கொண்டு

உனை நான் நினைந்து ... உன்னையே நான் நினைந்து

அருள் பெறுவேனோ? ... உன் திருவருளைப் பெற மாட்டேனோ?

இபமா முகன் ... யானையின் சிறந்த முகத்தை உடைய வினாயகன்

தனக் கிளையோனே ... தனக்குத் தம்பியானவனே

இமவான் மடந்தை ... இமயராஜன் மகளாம் (பார்வதி என்னும்)

உத்தமிபாலா ... உத்தமியின் பிள்ளையே

ஜெபமாலை தந்த ... ஜெபம் செய்யக்கூடிய மாலையை எனக்களித்த*

சற் குருநாதா ... நல்ல குரு நாதனே

திருவாவினன் குடி பெருமாளே. ... திருவாவினன்குடி என்னும்
பதிக்குப் பெருமாளே.


* முருகனிடமிருந்து ஜெபமாலையை பெற்ற நிகழ்ச்சி அருணகிரியார்
வாழ்வில் நடைபெற்றது.

  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 1.268  pg 1.269 
 WIKI_urai Song number: 106 
  goto wiki alpha list  
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

'Guruji' Ragavan and Thiruppugazh Anbargal
'குருஜி' ராகவன்
அவர்களுடன் திருப்புகழ் அன்பர்கள்

'Guruji' Ragavan
and Thiruppugazh Anbargal
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha, Salem
ஸ்ரீ மஹா பெரியவா திருப்புகழ் சபை &
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)

Sri Maha Periyava Thirupugazh Sabha &
Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)


Smt Seethalakshmi Radhakrishnan
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 
Thirupugazh Semmani Sri K.S. Ramadoss
சுவாமி குஹாநந்தா திருப்புகழ் சபை
(சேலம்)
இப்பாடலின் பொருள்

Swamy Gughanandha Thirupugazh Sabha
(Salem)
meanings in Tamil


Thirupugazh Semmani K.S.Krishna Doss
'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
'பழநி' திரு சண்முக சுந்தரம்

'Pazhani' Thiru ShaNmugasundara DhEsigar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

M.S. Balashravanlakshmi - Puducherry
M.S. பாலஷ்ரவண்லக்ஷ்மி
புதுச்சேரி

M.S. Balashravanlakshmi
Puducherry
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு L. வசந்த குமார்

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mayiladuthurai Thiru S. Sivakumar
'மயிலாடுதுறை' திரு சொ. சிவகுமார்

Thiru S. Sivakumar
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
திருமதி வே. மாலதி, சென்னை

Mrs. Malathi Velayudhan, Chennai
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 


Song 107 - abagAra nindhai (pazhani)

abagAra nindhaipat ...... tuzhalAdhE
     aRiyAdha vanjaraik ...... kuRiyAdhE

ubadhEsa manthirap ...... poruLAlE
     unainAni naindharuL ...... peRuvEnO

ibamAmu kanthanak ...... kiLaiyOnE
     imavAnma danthaiuth ...... thamibAlA

jebamAlai thandhasaR ...... gurunAthA
     thiruvAvi nankudip ...... perumALE.

......... Meaning .........

abagAra nindhai patttuzhalAdhE: Not suffering from ridicules due to my misdeeds,

aRiyAdha vanjaraik kuRiyAdhE: not entertaining the friendship of immoral cheats,

ubadhEsa manthirap poruLAlE: only with the help of the ManthrA that You taught me,

unai nAn ninaindhu: I have to think of You only;

aruL peRuvEnO: will I ever be blessed with Your Grace?

ibamA mukan thanak kiLaiyOnE: You are the younger brother of the elephant-faced VinAyagA!

imavAn madandhai uththamibAlA: You are the son of the Pure Goddess PArvathi, Daughter of HimavAn!

jebamAlai thandha: You gave me the chanting beads,*

saR gurunAthA: Great Guru of mine!

thiruvAvinan kudi perumALE.: You have Your abode at ThiruvAvinankuti (Pazhani), Oh Great One!


* This incident of Murugan presenting the chanting beads happened in the life of AruNagirinAthar, the Composer.

தமிழில் PDF அமைப்பு ஆலய வரிசை அகரவரிசை எண்வரிசை தேடல் 
in PDF venue list alphabetical numerical search 

with mp3 audio
previous page next page

Thiru Arunagirinathar's Thiruppugazh - 107 abagAra nindhai - pazhani

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 0504.2022[css]