Sri AruNagirinAthar - Author of the poemsKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய
கந்தர் அநுபூதி
51 செய்யுட்கள்

Sri AruNagirinAthar's
Kandhar AnubUdhi
51 verses

Sri Kaumara Chellam
 திரு அருணகிரிநாதர் அருளிய கந்தர் அநுபூதி  -    நெஞ்சக் கனகல் (காப்பு)
 
Kandhar Anuboothi nenja kanagal (kAppu) with meanings by Thiru S. NatarajanThiru S Nadarajan    தமிழில் பொருள் எழுதியது
    'திருப்புகழ் அடிமை'
    திரு சு. நடராஜன் (சென்னை)

   Meanings in Tamil by
   'Thiruppugazh Adimai'
   Thiru S Nadarajan (Chennai)

 PDF வடிவத்தில் 

with mp3 audio
previous page next page
அகரவரிசை
எண்வரிசை
தேடல்

alphabetical
numerical
search

நெஞ்சக் கன கல் (காப்பு)

நெஞ்சக் கன கல்லு நெகிழ்ந்து உருகத்
தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இயல்சேர்
செஞ்சொற் புனை மாலை சிறந்திடவே
பஞ்சக்கர ஆனை பதம் பணிவாம்.

......... பதவுரை .........

நெஞ்சக் கன கல்லு ... கல்லைப் போன்ற கடினமான உள்ளம்,

நெகிழ்ந்து உருக ... பக்தியினால் உருகும்படிக்கு,

தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு ... அடைக்கலமான அடியவர்களுக்கு
அருள்புரியும் ஆறுமுகனுக்கு,

இயல் சேர் செஞ்சொல் புனை மாலை ... எல்லா இலக்கண அம்சங்களும்
பொருந்திய தமிழ் மாலை,

சிறந்திடவே ... சிறப்பாக அமையும் பொருட்டு,

பஞ்சக்கர ஆனை பதம் பணிவாம் ... முழுமுதற் கடவுளான விநாயகப்
பெருமானின் அருளை நாடி துதிப்போம்.

......... விளக்கவுரை .........

கந்தர் அநுபூதி என்கிற கோவிலுக்கு நம்மைக் கூட்டிச் செல்லும்
வழிகாட்டியாகிய அருணகிரிநாதர் முதலில் துவார கணபதியைத்
தரிசனம் செய்வித்து நூற்பயனை முதலிலேயே கூறுகிறார்.
நெஞ்சத்தை உருக்கக்கூடிய பயனை நல்குவது இந்நூல்.

ஒருவன் கடலில் வீழ்ந்துவிட்டால் ஏதாவது ஒரு கட்டையைத்
துணையாகக்கொண்டு நீந்திக் கரை ஏறிவிடலாம். ஆனால் ஒரு
கல்லைக் கட்டிக்கொண்டு வீழ்ந்தால் கரை ஏற முடியாது. நாம்,
நெஞ்சமாகிய கனத்த கல்லைக் கட்டிக்கொண்டு பிறவிக் கடலில்
வீழ்ந்து தத்தளிக்கிறோம். இந்தக் கல் பிறக்கும்போதே நம்முடன்
வந்தது. இந்த கனமான கல்லை நீக்கிவிட்டால் மேலே வந்து கரை
ஏறிவிடலாம். பொடி செய்ய முடியாத இந்தக் கல்லை உருக்கிவிட
வேண்டும். கந்தர் அநுபூதி நெஞ்சக் கன கல்லையும் நெகிழவைத்து
உருக்க வல்லது. ஆறுமுகனின் சரணங்களை நாம் உறுதியாகப்
பற்றிக்கோண்டால் நமக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து, பிறவிக்
கடலிலிருந்து நம்மைத் தூக்கிவிடுவான். சம்சாரக் கடலிலிருந்து
நம்மை தப்ப வைக்கும் நற்கருணை ஓடக்காரன் அல்லவா அவன்?

தமிழ்க் கடவுளாம் முருகனுக்கு நாம் அணிவிக்கும் இந்த மாலை,
இயல் இலக்கண அம்சங்கள் பொருந்தி அமைய வேண்டுகிறார்.
எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி என்கிற ஐந்து
இலக்கணங்களும் சிறப்பாக அமைய வேண்டுகிறார்.

பாட்டில் 'சொல்' என்பதனால் எழுத்தும் சொல்லும் கூறப்பட்டன.
செம்' என்றால் பொருட் செறிவு. 'புனைதல்' என்றால் அலங்காரம்
(அதாவது அணி). 'மாலை' யாப்பு. அழகான மாலையை தூய
கையால் சமர்ப்பணம் செய்வதுபோல் இந்தச் சொல் மாலையான
அநுபூதியை பாராயணம் செய்யும்பொழுது சத்வகுணம் தலைப்பட்டு
நிற்க வேண்டும் என்பதை 'சிறந்திடவே' என்கிற தொடரால்
தெளிவாகிறது. ஐந்து இலக்கணங்கள் பொருந்திய அநுபூதி
மாலையை தொடுப்பதற்கு ஐந்துகர கணபதியின் அருளை நாடுகிறார்.
மற்றுமொரு மறைமுகமான குறிப்பும் காணப்பெறலாம். சொல்லைப்
பிரிக்காமல் 'பஞ்சக்கரவானை' என்று வைத்துக்கொண்டால்
பஞ்சாட்சரத்தின் தலைவனான சிவபெருமான் என்றும் பொருள்
கொள்ளலாம். ஆதலால் சிவன் .. சிவகுமாரன் ஆகிய இருவரின்
அருளும் வேண்டப்படுகிறது.
go to top
  'wikisource' reference links for this song  
  இப்பாடலுக்கான 'விக்கிமூலம்' இணையப் பக்கங்கள்  
 pg 4.629  pg 4.630  pg 4.631 
 WIKI_urai Song number: kAppu 
 (Please note: Kaumaram.com is NOT responsible for accuracy and contents of external links) 
The Kaumaram Team
கௌமாரம் குழுவினர்

The Kaumaram Team
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.34mb
 to download 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.
திரு எல். வசந்த குமார் எம்.ஏ.

Thiru L. Vasanthakumar M.A.
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.13mb
 to download 
Malai Mandir Ishwinderjit Singh
'மலைமந்தீர்' திரு. இஷ்விந்தர்ஜிட் சிங்

'MalaiMandir' Thiru Ishwinderjit Singh
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.56mb
 to download 
Chennai Revathy Sankaran
சென்னை ரேவதி சங்கரன்

Revathy Sankaran (Chennai)
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.50mb
 to download 
Thiru P. Shanmugam
திரு பொ. சண்முகம்

Thiru P. Shanmugam
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.20mb
 to download 
Mrs Visalakshi Salvady
திருமதி விசாலாக்ஷி சால்வாடி

Mrs Visalakshi Salvady
 பாடகர் பக்கத்திற்கு 
 to singer's page 

 பதிவிறக்க 
0.78mb
 to download 
 51 செய்யுட்கள்  51 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
52-101 செய்யுட்கள்  52-101 செய்யுட்கள் (ஒலிவடிவத்துடன்) 
 பொருள் - பேராசிரியர் சிங்காரவேலு சச்சிதானந்தம் (மலேசியா)  SS
 51 verses - English Transliteration   51 verses (with audio)
 52-101 verses - English Transliteration   52-101 verses (with audio)
 Meanings in Tamil and English by Dr. Singaravelu Sachithanantham (Malaysia)  SS
 அகரவரிசைப் பட்டியலுக்கு   எண்வரிசைப் பட்டியலுக்கு 
 For Alphabetical List   For Numerical List 

Thiru AruNagirinAthar's Kandhar Anuboothi – nenja kanagal (kAppu)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] 2503.2022 [css]