Murugan Temple GopuramKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

உலகளாவிய
முருகன் ஆலயங்கள்

Worldwide
Murugan Temples

Sri Kaumara Chellam
Sri Subramaniar Temple - Tangkak, Malaysiaஸ்ரீ சுப்ரமணியர் கோயில்
தங்காக் ஜோகூர் மாநிலம் மலேசியா

Flag of Malaysia  Sri Subramaniar Temple  Flag of Johor State
Tangkak Johor Malaysia

பாடல்பெற்ற ஆலயம்
history address timings special events previous-other names location map song for this temple

இணைய ஆசிரியர்களின் குறிப்பு:
'கௌமாரம்.காம்' இணையத் தளத்திலுள்ள விவரங்களுக்கு நாங்கள் பொருப்பல்ல
என பணிவன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி.

Webmasters' note:
Please be advised that we are not responsible for the accuracy of details
given in Kaumaram.com. Thank You.இத்தலத்தின் முன்னாள்/மற்ற பெயர்கள்
Previous-Other names of this Venue

ஆலயத்தைப் பற்றி
About the temple


ஆலயத்தைப் பற்றி
(ஆலயத்தின் அர்ச்சகர் சிவஸ்ரீ ச. சரவணண் குருக்கள் அவர்கள் கூறியது).

சுமார் 1800-ல் இந்த ஆலயம் துவங்கப்பட்டது. அச்சமயம் இவ்வாலயத்தை சுவாமியார்களும் சன்னியாசிகளும் பராமரித்து வந்தனர். அப்பொழுது சன்னிதி நீர்வீழ்ச்சிக்கருகில் இருந்தது. அக்கால ஆளுனரான பிரிட்டிஷார், நீச்சல் குளம் தேவைப்பட்டதால் தற்சமயம் ஆலயம் இருக்கும் இடத்திற்கு சன்னிதியை மாற்றிக்கொடுத்தனர். 1907-லிருந்து இவ்வாலயம் தைப்பிங் ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலய நிர்வாகத்தில் செயல்படுகிறது.

History of the Temple
(narrated by Sivasri Sa. Saravanan, priest of the temple).

The temple has existed since 1800. SanyAsis and SwAmiyArs took care of it at that time. In 1907 the British rulers wanted the use of the waterfall area as a swimming pool. The sannithi was re-located to its present place and was gazetted. Since then this temple is under the management of Sri Mariamman temple (in Taiping).

சிறப்புக் கவிதை

Special Poem

  
 பதிவிறக்க    to download 
Thiru L. Vasanthakumar M.A.


மலேசியா - ஜொகூர், தங்காக முருகன் துதிமாலை
(இயற்றிப் பாடியவர்: எல். வசந்த குமார், எம். ஏ.)

                           உ

ஆடிக்கிருத்திகை நன்னாளில் அழகான தங்காக்கில்
   வேடிச்சியோடு உடனாய வேந்தனாய்க் கண்டிடவே
      தேடிச்சென்று இறைஞ்சும் அடியார்க்கு என்றும்
            நாடிவந்து அவனருள் நன்மை பயக்குமே.         ... 1

தங்காக் என்னும் உன்தல உருவந்தனை
   எங்கெங்கு வழிபடும் எவ்விடத்துக் கோட்டத்தும்
      அங்கங்கே அருள்செயும் அருட்கோலக் காட்சியனாய்
            பாங்கான நிலைதந்து பரசுகம் அருள்பவனே.         ... 2

அருட்சத்தி கொண்ட ஆலயமாம் தங்காக்கில்
   பெருஞ்சத்தி கொண்டருளும் பெம்மான் முருகவேளை
      இறைஞ்சித் தொழும் அடியார்க்கு இன்பங்கள்
            குறைவிலாது தந்தருளும் குருபரனே போற்றி போற்றி.         ... 3

வந்தவுடன் தந்தருளும் வரஞானக் கந்தவேளைப்
   பந்தமாய்ப் பாடலொடு புகழதனைப் பகர்ந்திட்டுச்
      சிந்தையில் குடிகொளவே சிறப்பான தங்காக்கில்
            வந்தனைகள் செய்விப்போர் வானுலகு ஆள்வாரே.         ... 4

திருஆடிக் கிருத்திகையில் திருவீதி வலம்வந்து
   திருவடி மலர்காட்டித் திருப்புகழ் துதியேற்கும்
      குருவடி திருத்தாளைக் கும்பிடவே குறைநீக்கி
            பெருங்குடி வாழவைக்கும் பேருலகிற் பெம்மானே.         ... 5A song in praise of Tangkak Murugan (Johor, Malaysia)
(composed and sung by: L. Vasantha Kumar, M.A.)

                  (English transliteration)

Aadikkiruththigai nannALil azhagAna thangkAkkil
   vEdichchiyOdu udanAya vEndhanAik kaNdidavE
      thEdichchendRu iRainjum adiyArkku endRum
         nAdivandhu avanaruL nanmai payakkumE.         ... 1

thangkAk ennum undhala uruvandhanai
   enggenggu vazhibadum evvidaththuk kOttaththum
      angganggE aruLseyum arutkOlak kAtchiyanAi
         pAnggAna nilaidhandhu parasugam aruLbavanE.         ... 2

arutchaththi koNda AalayamAm thangkAkkil
   perunjaththi koNdaruLum pemmAn murugavELai
      iRainjith thozhum adiyArkku inbanggaL
         kuRaivilAdhu thandharuLum gurubaranE pOtRi pOtRi.         ... 3

vandhavudan thandharuLum varagnAnak kandhavELaip
   bandhamAip pAdalodu pugazhadhanaip pagarndhittuch
      sindhaiyil kudikoLavE siRappAna thangkAkkil
         vandhanaigaL seyvippOr vAnulagu AaLvArE.         ... 4

thiruAdik kiruththigaiyil thiruveedhi valamvandhu
   thiruvadi malarkAttith thiruppugazh thudhiyERkum
      guruvadi thiruththALaik kumbidavE kuRaineekki
         perunggudi vAzhavaikkum pErulagiR pemmAnE.         ... 5

ஆலயத்தின் சிறப்பு விழாக்கள்

special occasions at temple

ஆடிக் கிருத்திகை (10 நாட்கள்)
Aadi Kiruthigai (10 days festivities)


ஆலய நேரங்கள்

temple timings

5 am – 10 am
5 pm – 9 pm


ஆலயத்தின் முகவரி

Address of temple

Kuil Sri Subramaniar,
No. 115 Jalan Muar,
Tangkak,
Johor,
MALAYSIA
Postcode: 84900
Telephone: +6 06 978 1315


ஆலயம் இருக்கும் இடம்
(கூகள் மேப்ஸ்க்கு நன்றி)

temple location
(courtesy of Google Maps)

scan the QR image on the right,
using a QR reader app on your
smart phone to copy the GPS co-ordinates
2.264666, 102.538043

Sri Subramaniar Temple - Tangkak, Malaysia

For help in making this:  PC  -  Android  -  IPHONE & IPAD 
இந்த ஆலயத்தைப்பற்றி மேலும் விவரங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தால் தயவுசெய்து
அவற்றை எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மிக்க நன்றி ... இணைய ஆசிரியர்கள்.
send note to Kaumaram Webmasters

A kind request from the Webmasters of Kaumaram.com
Please send us other details about this temple.
Thank You.
மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தியா மொரீஷஸ் இலங்கை ஐரோப்பா மற்ற நாடுகள்
Malaysia Singapore India Mauritius Sri Lanka Europe Other Countries

Worldwide Murugan temples and temples with Murugan Sannithis
Sri Subramaniar Temple - Tangkak, Johor, Malaysia
(kdcmyb15)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   கௌமாரம் அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   Kaumaram contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]