Murugan Temple GopuramKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

உலகளாவிய
முருகன் ஆலயங்கள்

Worldwide
Murugan Temples

Sri Kaumara Chellam
Tiruttani Murugan Kovil Republic of Mauritiusதிருத்தணி முருகன் கோவில்
ரோஸ் ஹில் ப்லேன் வில்லெம்ஸ் மொரீஷஸ் குடியரசு

Flag of Republic of Mauritius  Tiruttani Murugan Kovil
Rose Hill Plaines Wilhems Republic of Mauritius

பாடல்பெற்ற ஆலயம்
history address timings special events previous-other names location map song for this temple

இணைய ஆசிரியர்களின் குறிப்பு:
'கௌமாரம்.காம்' இணையத் தளத்திலுள்ள விவரங்களுக்கு நாங்கள் பொருப்பல்ல
என பணிவன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி.

Webmasters' note:
Please be advised that we are not responsible for the accuracy of details
given in Kaumaram.com. Thank You.இத்தலத்தின் முன்னாள்/மற்ற பெயர்கள்
Previous-Other names of this Venue

ஆலயத்தைப் பற்றி
About the temple

இந்த விவரங்கள் தெரிந்தவர்கள் எங்களுடன் மின்னஞ்சலில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
These details are required. Please contact us by email. send note to Kaumaram Webmasters
சிறப்புக் கவிதை

Special Poem

  
 பதிவிறக்க    to download 
The Kaumaram Team


'ராஜா என் ராஜா'

- மொரீஷஸ் ரோஸ் ஹீல் முருகன் முருகனுக்காக ஒரு பாடல்

(கௌமாரம் குழுவினர்)


   ராஜா என் ராஜா ... ரோஸ் ஹீலின் ராஜா
    ராஜாதி ராஜா ... என்றென்றும் வாழ்வாய்!

   ஓங்காரப் பொருளை போதிக்கும் நாதா
    ஓங்கிடும் ஞானமாய் திகழ்கின்ற பாலா
     அமரரின் குறைகளை முடிவித்த சீலா
      அடியார்கள் மனதில் நீ குடிகொண்ட வேலா

   (ராஜா ...)

   நாள்தோரும் உன்னை போற்றுவோம் முருகா
    நாடெங்கும் உன் புகழ் பேசுவோம் குமரா
     என்றென்றும் நம்வாழ்வில் சீர்தந்த அழகா
      எழுவாயே எழுவாயே நம் முன்னே தேவா!

   (ராஜா ...).'rAjA en rAjA'    A song for Mauritius - Rose Hill Murugan
(by: The Kaumaram Team)

                  (English transliteration)

   rAjA en rAjA ... rOs heelin rAjA
    rAjAdhi rAjA ... endrendrum vAzhvAi!

   OngkArap poruLai bOdhikkum nAdhA
    Ongkidum nyAnamAi thigazhkindra bAlA
     amararin kuRaigaLai mudiviththa seelA
      adiyArgal manadhil nee kudikoNda vElA

   (rAjA ...)

   nALdhOrum unnai pOtruvOm murugA
    nAdengkum un pugazh pEsuvOm kumarA
     endrendrum namvAzhvil seerthandha azhagA
      ezhuvAyE ezhuvAyE nam munnE dhEvA!

   (rAjA ...)

   'rAjA en rAjA'  (Meanings in English)

   King! Oh My King!
    The King of Rose Hill
     The King of all Kings
      may You Live Forever

   The Teacher who gave the meaning of PraNavam (OM).
    The Young One who appears as the peak of inner knowledge.
     The Virtuous One who relieved the DEvAs from their misery.
      The bearer of the vEl (VElan), You reside in the minds of Your Devotees.

   (Oh King!).

   We will praise you daily.
    Throughout the country we will speak of Your greatness.
     You gave perfection in our daily lives.
      Rise Up! Rise Up! Oh God, before (in front) us!

   (Oh King!).

   'rAjA en rAjA'  (Meanings in French)

   Roi! Oh Mon Roi!
    Le Roi de Rose Hill
     Le Roi de tous les Rois
      Que Tu vives éternellement!

   l'enseignant qui a donné la signification du PraNavam (OM).
    Le jeune qui apparut comme étant le sommet de la connaissance.
     Le plus sage qui a délivré les DEvas de leur misère.
      Le possesseur du vEl (VElan) qui est présent dans l'esprit de ces Dévots.

   (Le Roi ... ).

   Nous Te rendrons grâce chaque jour.
    Nous parlerons de Ta Grandeur à travers le monde.
     Tu nous a donné la perfection dans notre vie de tous les jours.
      Lève Toi! Lève Toi! Oh Dieu, devant nous!

   (Le Roi ... ).

ஆலயத்தின் சிறப்பு விழாக்கள்

special occasions at templeஆலய நேரங்கள்

temple timings

இந்த விவரங்கள் தெரிந்தவர்கள் எங்களுடன் மின்னஞ்சலில் தொடர்புகொள்ளலாம்.
These details are required. Please contact us by email. send note to Kaumaram Webmasters

ஆலயத்தின் முகவரி

Address of temple

Tiruttani Murugan Kovil,
Cnr Siva Soopramaniar St Labourdonnais St,
Beau Bassin-Rose Hill,
Plaines Wilhems,
Republic of MAURITIUS
Postcode: 6824

facebook


ஆலயம் இருக்கும் இடம்   (கூகள் மேப்ஸ்க்கு நன்றி)
temple location   (courtesy of Google Maps)
-20.245997, 57.471197For help in making this:  PC  -  Android  -  IPHONE & IPAD 
இந்த ஆலயத்தைப்பற்றி மேலும் விவரங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தால் தயவுசெய்து
அவற்றை எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மிக்க நன்றி ... இணைய ஆசிரியர்கள்.
send note to Kaumaram Webmasters

A kind request from the Webmasters of Kaumaram.com
Please send us other details about this temple.
Thank You.
மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தியா மொரீஷஸ் இலங்கை ஐரோப்பா மற்ற நாடுகள்
Malaysia Singapore India Mauritius Sri Lanka Europe Other Countries

Worldwide Murugan temples and temples with Murugan Sannithis
Tiruttani Murugan Kovil - Rose Hill, Plaines Wilhems, Republic of Mauritius
(kdcmra26)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   கௌமாரம் அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   Kaumaram contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]