Murugan Temple GopuramKaumaram dot com - The Website for Lord Muruga and His Devotees

உலகளாவிய
முருகன் ஆலயங்கள்

Worldwide
Murugan Temples

Sri Kaumara Chellam
Siva Subramanya Temple Republic of Mauritiusசிவ சுப்ரமண்ய கோவில்
கற்றே போன்ஸ் ப்லேன் வில்லெம்ஸ் மொரீஷஸ் குடியரசு

Flag of Republic of Mauritius  Siva Subramanya Temple
Quatre Bornes Plaines Wilhems Republic of Mauritius

பாடல்பெற்ற ஆலயம்
history address timings special events previous-other names location map song for this temple

இணைய ஆசிரியர்களின் குறிப்பு:
'கௌமாரம்.காம்' இணையத் தளத்திலுள்ள விவரங்களுக்கு நாங்கள் பொருப்பல்ல
என பணிவன்புடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். மிக்க நன்றி.

Webmasters' note:
Please be advised that we are not responsible for the accuracy of details
given in Kaumaram.com. Thank You.இத்தலத்தின் முன்னாள்/மற்ற பெயர்கள்
Previous-Other names of this Venue

மலைக் கோவில்
Kovil Montagne

ஆலயத்தைப் பற்றி
About the temple


The Murthi inside the shrine was first installed by Shri VelaMurugan, a pious devotee of Lord Muruga, who spent all his earnings in buying a plot of land on the mountain to build a shrine.

The Siva Subramanya Thirukovil, dedicated to Lord Muruga, inspired and built around more than a century ago by an indentured labourer from India, has today become a pilgrimage site for Mauritian people of all creeds. The temple is managed by the Hindoo Tamulall Siva Soopramanien Benevolent Society, founded one century ago. The society also administrates the Mariamman Temple at Berthaud, Quatre Bornes since 1946.

The story of the Siva Subramanya Kovil (founded circa 1897), on the slopes of the Corps de Garde mountain starts with Velamurugan (1852- 1913), a humble and pious Indian immigrant, who landed on Mauritian shores in 1884. He was a typical example of a true 'Bhaktan' (Devotee) in search of the divine through the grace of Muruga.

In 1887, Velamurugan's contract ends and he settles down in 'La Louise' Quatre Bornes, more precisely the locality of La Source. He buys a piece of land, half acre in size for Rs 30 on the slopes of the Corps de Garde mountain. The notary act is signed later in 1904 and is registered under the name 'La Societe Religieuse Hindoue Seva Soopramanien'.

சிறப்புக் கவிதை

Special Poem

  
 பதிவிறக்க    to download 
The Kaumaram Team


'பாடினோம்'

- மொரீஷஸ் கட்றே போன்ஸ் முருகனுக்காக ஒரு பாடல்

(கௌமாரம் குழுவினர்)


   (பாடினோம் பாடினோம் ... மலைக் கோவிலில் பாடினோம்
      கட்றே ·போன் வந்தமர்ந்த ... வேலனுக்கு பாடினோம்)

   (பாடினோம் ...)

   பரம் பொருளாய் முருகன் இங்கே ... பரவசமாய் அமர்ந்தான்
      படி ஏறி பக்தர் இவன் ... திருப்பாதம் பணிந்தார் (2)

   திருப்பாதம் பணிந்தார்.

   வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா
    வீரவேல் முருகனுக்கு அராகரா
     ஞானவேல் முருகனுக்கு அரோகரா
      மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா (2)

   மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா
    நம் மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா

   (பாடினோம் ...) (2)

   விரைவுடனே குறை தீர்க்கும் ... வள்ளல் எங்கள் முருகன்
      தஞ்சம் என வருவோரை ... தாங்கிக் கொள்வான் வேலன் (2)

   தாங்கிக் கொள்வான் வேலன்

   (பாடினோம் ...) (2)

   வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா
    வீரவேல் முருகனுக்கு அராகரா
     ஞானவேல் முருகனுக்கு அரோகரா
      மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா (2)

   மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா
    நம் மலைக்கோயில் முருகனுக்கு அரோகரா.'pAdinOm'    A song for Mauritius - Quatre Bornes Murugan
(by: The Kaumaram Team)

                  (English transliteration)

   (pAdinOm pAdinOm ... malaik kOvilil pAdinOm
      katrE bOnd vandhamarndha ... vElanukku pAdinOm)

   (pAdinOm ...)

   param poruLAi Murugan ingE ... paravasamAi amarndhAn (2)
      padi yEri bhakthar ... thiruppAdham paNiya vandhAr (2)

   thiruppAdham paNiya vandhAr

   vetrivEl muruganukku arOgarA
    veeravEl muruganukku arAgarA
     njAnavEl muruganukku arOgarA
      malaikkOyil muruganukku arOgarA (2)

   malaikkOyil muruganukku arOgarA
    nam malaikkOyil muruganukku arOgarA

   (pAdinOm ...) (2)

   viraivudanE kuRai theerkkum ... vaLLal engaL Murugan
      thanjam ena varuvOrai ... thAngkik koLvAn vElan (2)

   thAngkik koLvAn vElan

   (pAdinOm ...) (2)

   vetrivEl muruganukku arOgarA
    veeravEl muruganukku arAgarA
     njAnavEl muruganukku arOgarA
      malaikkOyil muruganukku arOgarA (2)

   malaikkOyil muruganukku arOgarA
    nam malaikkOyil muruganukku arOgarA.

   'pAdinOm'  (Meanings in English)

   We kept singing
    we sang at Malai Kovil
     (to the One Who) came to be seated at Quatre Bornes
      we sang for VElan

   as the Almighty, Murugan (here)
    (He) sat joyfully
     the devotees came up the steps and
      came to bow at the (Your) Holy Feet

   (we kept singing)

   with great swiftness, You remove our shortfalls
    our MurugA, the Generous One
     the seekers of refuge
      will be supported by VElan

   (we kept singing).

   'pAdinOm'  (Meanings in French)

   Nous chantons
    nous chantons au temple de Malai
     à Celui qui pris place au temple de Quatre Bornes
      Nous chantons pour VElan

   pendant que le Plus Glorieux, Murugan (ici)
    (Il) s'assoit joyeusement
     les dévots grimpent les escaliers et
      viennent se prosterner à Ses pieds Sacrés

   (Nous chantons)

   avec amour, Tu effaces nos péchés
    notre MurugA, Le Très Généreux
     ceux qui cherchent réfuge
      VElan les protègera

   (Nous chantons).

ஆலயத்தின் சிறப்பு விழாக்கள்

special occasions at templeஆலய நேரங்கள்

temple timings

5:30 am – 6:30 am
5:30 pm – 7 pm


ஆலயத்தின் முகவரி

Address of temple

Siva Subramanya Temple,
(Kovil Montagne),
Corps de Garde Mountain
Quatre Bornes,
Republic of MAURITIUS
E-Mail: info.htsbs@gmail.com, kovilmontagne@gmail.com

Official Temple Website:  http://www.kovilmontagne.org/ 

facebook


ஆலயம் இருக்கும் இடம்   (கூகள் மேப்ஸ்க்கு நன்றி)
temple location   (courtesy of Google Maps)
,For help in making this:  PC  -  Android  -  IPHONE & IPAD 
இந்த ஆலயத்தைப்பற்றி மேலும் விவரங்கள் தங்களுக்கு தெரிந்தால் தயவுசெய்து
அவற்றை எங்களுக்கு அனுப்பிவைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
மிக்க நன்றி ... இணைய ஆசிரியர்கள்.
send note to Kaumaram Webmasters

A kind request from the Webmasters of Kaumaram.com
Please send us other details about this temple.
Thank You.
மலேசியா சிங்கப்பூர் இந்தியா மொரீஷஸ் இலங்கை ஐரோப்பா மற்ற நாடுகள்
Malaysia Singapore India Mauritius Sri Lanka Europe Other Countries

Worldwide Murugan temples and temples with Murugan Sannithis
Siva Subramanya Temple - Quatre Bornes, Plaines Wilhems, Republic of Mauritius
(kdcmra27)

... www.kaumaram.com ...
The website for Lord Murugan and His Devotees


 முகப்பு   கௌமாரம் அட்டவணை   மேலே   தேடல் 
 home   Kaumaram contents   top   search Get Free Tamil and other Indian Language Software from Azhagi dot com
If you do not see Tamil characters or for 'offline' viewing,
please install 'SaiIndira' fonts from Azhagi.com
 download Free Azhagi software 

Kaumaram.com is a non-commercial website.
This website is a dedication of Love for Lord Murugan.

 Please take note that Kaumaram.com DOES NOT solicit any funding, DIRECTLY or INDIRECTLY. 

[xhtml] .[css]